Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Att ta i bruk ett belöningssystem

Att införa ett belöningssystem är ett effektivt och konkret sätt att stärka positivt beteende hos barnet. Det lönar sig dock att vara noggrann och konsekvent i användningen av den. Intjänade poäng och belöningar tas aldrig bort.

Se i den korta videosnutten (0:25) hur man med hjälp av en belöningstabell kan motivera barnet att bete sig på ett önskat sätt.

Det önskade beteendet kan stärkas med hjälp av ett belöningssystem. Systemet synliggör konkret att barnet kan bete sig som önskat och kan göra framsteg. Poäng och belöningar delas ut för positivt beteende med hjälp av en tabell med bilder. I tabellen skrivs belöningarna och de poäng som krävs för dem i förväg så att barnet kan följa med sina framsteg.

Vad är lämpliga belöningar?

Belöningarna kan vara samvaro, upplevelser eller saker. De behöver inte vara stora eller dyra.

Små belöningar fungerar bra eftersom de kan ges oftare och varje gång du vill förstärka ett beteende. Poängen och belöningarna ska inte påverkas av att barnet eventuellt uppvisar problematiskt beteende under samma dag.

Övning: Att införa ett belöningssystem

Mål

Du motiverar barnet att bete sig på önskat sätt, och du lär dig att ge positiv uppmärksamhet för positivt beteende.

Anvisning

Skapa tillsammans en tabell med gott om plats för poäng och några belöningar. Fokuset är endast på barnets positiva beteende och på ett visst beteende åt gången.

Sätt tabellen på en synlig plats. Börja använda tabellen och fortsätt att använda den systematiskt under åtminstone de två följande veckorna.

Du kan skapa en tabell själv, till exempel på papper. Du kan också skriva ut pdf-bilagan nedan. Den innehåller anvisningar och två färdiga mallar: en längre version och en kortare version avsedd för barn under skolåldern.

Inkludera följande i tabellen
  1. Välj det önskade beteendet för vilket barnet kan tjäna in poäng dagligen.
  2. Definiera beteendet tydligt, noggrant och konkret. T.ex. ”hänga upp rocken i tamburen” eller ”för disken till diskbänken”. Instruktioner som är alltför generella, såsom ”uppföra sig bra” eller ”bete sig”, lär inte barnet exakt hur hen ska agera.
  3. Bestäm om barnet ska få ett eller flera poäng för det önskade beteendet. Speciellt med små barn kan poängen bestå av klistermärken som barnet samlar in för att få en belöning. Klistermärken är ofta motiverande i sig själva.
  4. Bestäm hur många poäng barnet måste samla för att tjäna in en belöning. Det är viktigt att belöningen kan uppnås inom rimlig tid så att barnet orkar samla poäng.
  5. Kom överens om belöningen tillsammans.
Tänk också på följande medan ni använder tabellen:
  • Ge poäng och belöningar enligt överenskommelse. När barnet har tjänat tillräckligt med poäng för att få en belöning måste den ges till hen, oavsett eventuella problematiska beteenden.
  • När barnet inte agerar på det sättet som önskas ska du inte ge poäng. Håll dig lugn och ignorera barnets eventuella ilska eller tjat. Uppmuntra barnet genom att berätta för hen att det går att tjäna poäng igen nästa gång.
  • Var noga med att berömma och ge barnet poäng alltid omedelbart efter önskat beteende.
  • Kom ihåg att man inte kan förlora redan intjänade poäng med negativt beteende.
  • Uppmuntra ditt barn att fortsätta tjäna in poäng.

Tänk om ...?

Barnet vänjer sig vid belöningar?

Föräldrar kan undra varför ett barn ska belönas för sådant de redan borde kunna. Ibland kan det vara svårt för ett barn att veta vad som förväntas av dem och vilken typ av beteende hen får uppmärksamhet för.

Berätta för ditt barn exakt vad du belönar hen för. Minska gradvis utdelandet av belöningar när barnet är tillräckligt motiverat att bete sig på önskat sätt.

Belöningssystemet inte fungerar?

I vissa situationer kan det kännas som att belöningssystemet inte uppmuntrar barnet till önskat beteende. Försäkra dig om att det beteende som barnet belönas för är klart och tydligt definierat. Se också till att du är konsekvent i ditt sätt att belöna barnet.

Barnet lär sig att det bara är prestationen som är viktig?

Det kan också finnas en oro för att belöningssystemet skulle leda till ett fokus på enbart barnets prestationer. Ett belöningssystem kan vara ett bra komplement för att förstärka barnets individuella positiva beteenden, men det fungerar sällan som det enda verktyget.  

Se till att det, förutom att använda ett belöningssystem, finns tillräckligt med gemensam närvaro, fokus på barnet och omtanke i din familj. Det är viktigt för barn att känna sig bra och viktiga, också då de inte beter sig exemplariskt.