Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Att bestämma regler och göra upp avtal

Det är viktigt att föräldrar sätter konsekventa gränser för sitt barn och anpassar dem i takt med att barnet växer. Gränser och rutiner bidrar till att skapa en känsla av trygghet för barnet. Det är viktigt att övervaka att reglerna efterföljs.

Regler och avtal hjälper barn att veta vilken typ av beteende som förväntas av dem. Det kan minska mängden negativa interaktioner i hemmet.

Att bestämma gemensamma regler för hemmet är ett bra tillfälle att diskutera med barnet om vilken typ av beteende som uppskattas hos er. På så sätt får du också höra barnets tankar om saken. Diskutera lugnt reglerna tillsammans.

Reglerna gäller för hela familjen

Det är viktigt att de gemensamma reglerna gäller för alla familjemedlemmar. Det är orimligt att kräva av ett barn håller sig sansad om föräldern själv tappar humöret och skriker. Genom att skriva ner reglerna gör ni upp ett gemensamt avtal som kan vara lättare att följa tillsammans.

Övning: Att komma överens om familjeregler

Mål

Som familj definierar ni tillsammans vilken sorts beteenden som är önskvärt.

Genom att göra en lista över gemensamma regler i familjen blir det klart för barnet vilken typ av beteende som förväntas av hen. Att förbinda sig till reglerna blir lättare för barnet när hen själv har varit med och bestämt om dem.

Anvisning

Gör tillsammans med hela familjen en lista över regler som följs i ert hem.

Med äldre barn kan man också göra sådana regler som är kontextberoende. Även dessa lönar det sig att lista i ett skriftligt och konkret dokument.

Du kan skapa listan själv, till exempel på papper eller i mobiltelefonen. Du kan också skriva ut pdf-bilagan med en mall för listan nedan.

Hitta på ett positivt och uppmuntrande namn för listan med regler som passar er, till exempel:
  • Regler som får oss att må bra i vårt hem
  • Viktiga färdigheter i vår familj
Kom överens om cirka fyra eller fem färdigheter. Skriv dem i listan så att alla kan se dem. Uppmuntra varandra att följa reglerna. Det är viktigt att reglerna är:
  • entydiga
  • rättvisa och jämlika
  • givna i positiv form (t.ex. ”tala med lugn röst” är bättre än ”skrik inte”)
  • lätta att följa
  • genomförbara

Vad händer om barnet bryter mot reglerna?

Barn tenderar att testa gränser. Det kan orsaka konflikter i familjen och stress i föräldraskapet.

När barnet bryter mot en regel kan du be hen att berätta vad den regeln går ut på och att i fortsättningen följa regeln. När barnet följer regeln är det viktigt att föräldern tackar och berömmer barnet.