Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten tunne-elämän epävakautta hoidetaan?

Tunne-elämän epävakauden hoidon kulmakiviä ovat pitkäjänteinen hoitoon sitoutuminen ja kriisitilanteisiin valmistautuminen ennakolta.

Tämä omahoito-ohjelma auttaa sinut alkuun omien tunteidesi vakauttamisessa. Se on ensimmäinen askel kohti ehyempää kokemusmaailmaa.

Voit käyttää omahoito-ohjelmaa riippumatta siitä, koetko tunne-elämän epävakautta vai onko sinulla diagnosoitu persoonallisuushäiriö.

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Tämä omahoito-ohjelma pohjautuu dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Se on kehitetty epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon.

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa

  • itsenäisesti
  • odottaessasi muuta hoitoa
  • muun hoidon tukena
  • muun hoidon jo loputtua

Ammattilaiselta saatava apu

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

Tunne-elämän epävakauteen sopivilla psykososiaalisilla hoidoilla voidaan tehokkaasti lieventää oireita ja niistä aiheutuvaa haittaa. Ne myös edistävät sopeutumista ja parantavat toimintakykyä.

Muista

Käytettävän psykososiaalisen hoidon pitää olla tunne-elämän epävakauteen suunniteltua. Tavanomainen keskusteluhoito ei aina auta.

Tutkimusnäyttöön perustuvia ja toimivia psykososiaalisia hoitomuotoja ovat:

  • dialektinen käyttäytymisterapia
  • skeematerapia
  • mentalisaatio
  • transferenssikeskeinen psykoterapia
  • STEPPS (Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving)

Näihin menetelmiin pohjautuvia hoitoja on joillain alueilla saatavilla myös julkisesta terveydenhuollosta.

Lääkehoito 

Myös lääkkeistä voi olla hyötyä. Psykoosilääkkeet, mielialan tasaajat tai serotoniinin takaisinoton estäjät saattavat lievittää joitain epävakauden oireita, kuten impulsiivisuutta, aggressiivisuutta, mielialojen heittelyä ja ahdistuneisuutta.

Muista

Rauhoittavista lääkkeistä ei ole todettu olevan hyötyä tunne-elämän epävakauden hoidossa.