Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är ensamhet?

Detta program behandlar ensamhet som en pågående, repetitiv och långvarig upplevelse. Den skiljer sig från den tillfälliga upplevelsen av ensamhet, som alla känner till.

Var och en upplever ensamhet någon gång i livet. Till exempel förändringar i livet, såsom en flytt, förändringar i arbetet eller studierna, en skilsmässa eller en förlust av en närstående kan resultera i ensamhet.

Att leva ensam, i sin tur, avser en typ av tidsanvändning som man själv valt. Att bo ensam betyder inte automatiskt ensamhet.

Vem som helst kan vara ensam

Ensamhet är förknippad med missuppfattningar, exempelvis att ensamheten beror på en persons brist på sociala färdigheter eller att den anknyter till personens samhällsställning. Vem som helst kan känna ensamhet.

I genomsnitt 20 procent av Finlands befolkning upplever ensamhet. Det är ännu vanligare hos unga vuxna och seniorer. I Finland upplever hundratusentals människor ensamhet – du är alltså inte den enda.

Social och emotionell ensamhet

Ensamheten kan grovt delas in i social och emotionell ensamhet.

  • I den sociala ensamheten har personen inte tillräckligt med sociala nätverk.
  • I den emotionella ensamheten är de mänskliga relationerna inte tillräckligt meningsfulla och intima.

Livet kan innehålla många möten, men de mest meningsfulla relationerna saknas. Man kan också känna ensamhet i en parrelation eller andra nära relationer om man inte får någon känslomässig kontakt. 

Kan ensamhet behandlas?

Det anses ofta vara omöjligt att behandla ensamhet. Du kanske tänker att det inte lönar sig att prata om detta eftersom andra inte kan göra något åt saken. Du kanske skäms över den egna situationen och detta kan göra att du förnekar eller förringar ensamheten.

Utgångspunkten för behandling av ensamhet är att identifiera, acceptera och förstå känslan. Om du funderar på och upplever ensamhet upprepade gånger, anses du vara ensam.

Den ensammas identitet

Känslan av ensamhet kan vara så överväldigande att den har börjat definiera en persons sätt att vara, hens tankar om sig själv och förhållandet till andra människor. Du kan ha bildat identiteten av en ensam person.

Ensamheten är ändå en känsla bland många andra känslor. Det är inte samma sak som personen själv.

Du kan ändra tankarna och beteendet med hjälp av övning

Upplevelsen av ensamhet kan återspeglas i beteendet. Följaktligen kan ens eget beteende obemärkt fördjupa ensamheten.

I övningarna får du bekanta dig med din upplevelse av ensamhet samt dina tankar och känslor. Du reflekterar också över ditt beteende mot dig själv och andra. Eftersom tankarna om dig själv och andra kan upprätthålla och fördjupa ensamheten, utmanar övningarna ditt eget tänkande.

Att bara genomföra övningarna och ändra perspektivet relaterat till dem kommer i sig inte att lindra ensamheten. Samtidigt behövs också en förändring i beteendet.

Kom ihåg

Det är inget fel på dig om du upplever ensamhet.

En långvarig ensamhet förändrar ditt tänkande och ditt sätt att umgås med människor.

Du kan få hjälp mot ensamhet.