Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur uppstår spiralen av ensamhet?

Tankarna, attityderna och känslorna påverkar hur vi möter andra. Ett skadligt tänkande kan leda till en spiral av ensamhet.

Tankar om att vara för annorlunda eller sämre än andra, ger upphov till ångest och utanförskap. Detta kan leda till att personen undviker eller drar sig tillbaka från sociala situationer. Detta upprätthåller och fördjupar i sin tur upplevelsen av utanförskap.

Spiralen av ensamhet uppstår när man börjar tänka för inrutat

Ensamheten kan göra att tankarna ständigt går i samma spår. Med tiden blir spåren djupare och starkare. Tänkandet blir trångsynt och du kan inte ens se andra alternativ.

Ensamheten kan också visa sig på ett sådant sätt att det till och med kan kännas omöjligt att lära känna någon djupare och lita på andra. Man kan ha en fördomsfull inställning gentemot andra. Man kan ifrågasätta andras motiv och förmåga att förstå.

Ensamheten kan prägla tänkandet och relationer

En långvarig ensamhet kan påverka hur du ser dig själv, din livshistoria och andra människor. Upplevelsen av ensamhet kan prägla hela livet och självuppfattningen.

Detta kan också återspeglas i hur du möter andra människor. Det kan också påverka hur du tror att andra uppfattar dig.

Hur uppkommer spiralen av ensamhet?

Följande bild illustrerar sambandet mellan tankarna, känslorna och beteendet, samt hur ensamheten kan bli en allt djupare spiral.

”Jag är olik andra” ”Litar inte på nån”

ångest, utanförskap, kroppsreaktion

tillbakadragande, undvikande

fördjupad ensamhet

negativ självuppfattning förstärks

Spiralen av ensamhet kan brytas

Du kan bryta spiralen av ensamhet genom att utmana dina egna tankar. Ensamheten lindras ofta när man slutar tänka eller agera på ett sätt som upprätthåller ensamheten. Du kan lära dig att tänka och agera på ett annat sätt än tidigare.

Stegen som bryter spiralen av ensamhet:

  1. Identifiera dina egna tanke- och förhållningssätt: “Jag kom på mig själv igen med att tänka att jag ändå inte accepteras i gruppen.”
  2. Utmana ditt eget tänkande: “Är det verkligen så att jag är dummare än alla andra?”
  3. Agera på ett annat sätt: “Jag ringer och skickar inte alltid ett sms.” “Jag inleder en diskussion under lunchen.” “Jag kunde inte hitta en kompis, men jag bestämde mig för att börja arbeta som volontär och verka som stödperson för en ung person. När jag hjälper hen är jag inte så ensam längre.”

Nästa bild illustrerar sambandet mellan tankarna, känslorna och beteendet när spiralen av ensamhet bryts och tar en ny riktning.

"Jag är bra" "Man kan lita på andra"

glädje, förtroende, kroppsreaktion

deltagande, intresse

lindring av ensamhet

positiv självuppfattning förstärks