Skip to main content

Konsekvenser av sexuella trakasserier och sexuellt våld

Sexuellt våld kan ha många följdverkningar på den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Hur sexuellt våld påverkar den som blir utsatt för det är alltid individuellt.

Efter att man utsatts för sexuellt våld uppstår ofta en känsla av otrygghet, olika typer av rädslor samt en tendens att undvika allt som rör det som har hänt. Det kan leda till isolering och svårigheter med sociala relationer.

Det är vanligt att skylla på sig själv. Men det är alltid den som utövar sexuellt våld och sexuella trakasserier som är den skyldiga.

Posttraumatisk stressreaktion 

Plötsliga, traumatiserande situationer orsakar akuta psykiska stressreaktioner hos nästan alla. Vilka symtom man uppvisar är individuellt. 

Det akuta skedet innefattar ofta  

  • att man upplever den traumatiska händelsen på nytt i form av minnen som tränger sig på 
  • att man är på sin vakt och sensibiliserad 
  • sömnlöshet
  • koncentrationssvårigheter
  • att man undviker att tänka på det som har hänt och saker som påminner om händelsen.  

Dessutom upplever många rädsla, ångest och hjälpslöhet. Dessa reaktioner dämpas ofta efter ett par dagar eller veckor. Men de kan även pågå under lång tid. 

Följder på lång sikt 

Man har konstaterat att upplevelser av sexuellt våld på lång sikt hör i hop med ångest, depression, ätstörningar, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sömnstörningar och självmordsförsök.

Att ha blivit utsatt för sexuellt våld ökar även risken för att insjukna fysiskt.

Man har konstaterat att det faktum att man blivit utsatt för sexuellt våld senare kan ha en inverkan på funktionsförmågan, såsom anpassning till arbetslivet, sociala relationer och föräldraskap.

Följderna kan komma i efterhand.

Följderna är individuella

Det är alltid individuellt hur det som har hänt påverkar den som har varit med om det.

Det är också möjligt att man inte mår sämre efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld. En del som har blivit utsatta för sexuellt våld upplever inte att de drabbas av betydande biverkningar i något skede i livet.

Det går att återhämta sig från sexuellt våld. Återhämtningen främjas av stöd och vård i rätt tid. Man bör söka hjälp så snart som möjligt efter det som har hänt. Men det viktigaste är att man söker hjälp någon gång. 

Föreningar och organisationer kopplade till det här ämnet

Berätta hur du mår

Många berättar att de känner sig lättade när de har berättat om sina symtom för sina närstående. Även om det känns svårt och meningslöst lönar det sig att berätta för en närstående, en trygg vuxen eller en god vän att man mår dåligt.

När man berättar om sin situation är man inte längre ensam i den svåra situationen. Då blir också ofta de egna känslorna och tankarna klarare.

Dina närstående har kanske också märkt dina symtom. Du kan bli förvånad över hur mycket stöd och förståelse du får när du talar med andra.

Man kan ha nytta av kamratstöd

Om det inte är möjligt att prata med närstående kan du söka dig till olika former av kamratstöd. Man kan samtala både på plats och via nätet. Det finns också kamratstödsverksamhet som handleds av social- och hälsovårdspersonal.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Baserat på dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av