Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för ångest

Tags: Ångest

Detta egenvårdsprogram ger hjälp mot ångest. Har du en benägenhet att älta bekymmer? Bekymrar du dig över saker i förväg? Upplever du oklara känslor av depression eller rastlöshet?

Om du upplever att du behöver en förändring kan egenvårdsprogrammet för ångest vara till nytta för dig. Den bästa tiden att påbörja egenvårdsprogrammet är när ångesten inte är för intensiv.

Passar detta egenvårdsprogram mig?

Egenvårdsprogrammet passar alla som upplever generaliserad ångest. Med det menas långvarig ångest och oro över varierande ämnen.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet för ångest

  • oavsett om du har fått en diagnos eller inte
  • självständigt eller som stöd för annan behandling
  • genom att gå vidare del för del eller välja endast de punkter som passar dig bäst
  • genom att återgå så ofta du vill till det innehåll som intresserar dig
  • oavsett hur gammal du är
  • gratis
  • helt anonymt – du behöver inte fylla i dina personuppgifter någonstans.

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om ämnet.
Du kommer att lära dig att identifiera olika symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

2. REDSKAP

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring.
Du utmanar dina tankar och handlingsmönster. När du tränar lär du dig nya sätt att hantera de svåra situationerna.

3. TIPS FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.
Du får lära dig mer om hur du kan stödja din psykiska hälsa genom olika val i vardagen som hjälper att få balans i livet. Du lär dig att upprätthålla de goda förändringarna.

Vad är ett egenvårdsprogram?

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva för att behandla ångest
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen

Det är också ett arbetsredskap för yrkespersoner

Det här kan användas som en helhet eller i delar som ett stöd vid gruppträffar eller individuella träffar.

Professionell personal kan ge stöd och handledning när övningarna ska göras. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Om du upplever att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att kontinuerligt öva. Genom att öva på att använda verktygen i lätta situationer, så hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på enkäter och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja på egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga bitar och ta pauser så du får återhämta dig.