Skip to main content

Vården för personer som utsatts för sexuellt våld

Det går att återhämta sig från sexuellt våld trots de många olika negativa följderna. Det är viktigt att man får stöd och vård i rätt tid.

Vilken inverkan det som hänt har på en är alltid individuellt. Det är också möjligt att man efter att ha utsatts för sexuellt våld inte i något skede av livet upplever några betydande negativa följder.

Hur ser vården ut för personer som utsatts för sexuellt våld eller sexuella trakasserier?

Man bör söka hjälp så snart som möjligt efter det som inträffat. Det viktigaste är ändå att man överhuvudtaget söker hjälp i något skede.

Utöver psykiskt stöd kan man också få stöd för att göra en eventuell brottsanmälan och gå igenom en eventuell rättsprocess.

Det erbjuds även stöd för närstående till personer som har blivit utsatt för sexuellt våld.

Hur ser vården ut?

Vården för personer som blivit utsatta för sexuellt våld erbjuds bland annat i form av

 • samtalsstöd
 • kamratstöd
 • kortare och längre behandlingsformer för de konsekvenser som det sexuella våldet orsakar, såsom traumasymtom.

Konsekvenserna kan vara väldigt individuella, och därför hjälper en yrkesperson ofta en att finna rätt behandlingsmetod.

När och var kan man få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel. De symtom och konsekvenser som det sexuella våldet ger upphov till är individuella och ta sig uttryck på många olika sätt. Du behöver inte själv veta vilken typ av hjälp du behöver. Det viktigaste är att du tar kontakt med en instans som hjälper dig och som hänvisar dig till rätt plats vid behov. Man kan söka hjälp till exempel via:

Seri-stödcentret

Om det har gått mindre än en månad sedan händelsen kan du utan remiss söka dig till ett Seri-stödcenter. Stödcentret erbjuder hjälp för personer över 16 år. Tjänsterna är gratis och ämnade för personer av alla kön.

Hitta närmaste Seri-stödcenter (thl.fi)

Våldtäktskriscentrum Tukinainen

Tukinainen ger stöd, hjälp och rådgivning till personer som fallit offer för sexualbrott samt till deras närstående och personer som arbetar med offer.

Läs mer om Våldtäktskriscentrum Tukinainen (tukinainen.fi)

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren hjälper brottsoffer, deras närstående och vittnen i brottmål.

Läs mer om brottsofferjouren Riku (riku.fi)

Tyttöjen/poikien talo

Vid det närmaste Tyttöjen/Poikien talo kan man hitta en jourtelefon och e-postadress samt gruppverksamhet för de som varit utsatta för sexuellt våld.

Utöver detta får du även hjäl via

 • hälsostationen
 • företagshälsovården
 • hälsovårdaren på din skola eller ditt läroverk
 • en kurator eller psykolog
 • ungdomsstationen.

Vad kan jag göra själv?

Ett egenvårdsprogram för arbete på egen hand

Den goda nyheten är att det går att åstadkomma en förändring. Du har nyckeln till framgång, eftersom du själv är den som känner dig bäst.

Hjälp kan också fås utav Psykportens egenvårdsprogram, som du kan genomföra antingen ensam eller tillsammans med en närstående eller en yrkesperson.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • på egen hand
 • medan du väntar på övrig vård
 • som tillägg till övrig vård
 • när den övriga vården avslutats.

Berätta hur du mår

Många berättar att de känner sig lättade när de har berättat om sina symtom för sina närstående. Även om det känns svårt och meningslöst lönar det sig att berätta för en närstående, en trygg vuxen eller en god vän att man mår dåligt.

När man berättar om sin situation är man inte längre ensam i den svåra situationen. Då blir också ofta de egna känslorna och tankarna klarare.

Dina närstående har kanske också märkt dina symtom. Du kan bli förvånad över hur mycket stöd och förståelse du får när du talar med andra.

Ta hand om dig själv

En smidig vardag har ett starkt samband med det psykiska välbefinnandet.

När du känner att du mår bra löper vardagen smidigt utan större ansträngning. Dessutom främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm även hälsan överlag.

Du kan påverka ditt välbefinnande med hjälp av väldigt enkla saker varje dag. Motion, välbefinnande och sömn är viktiga byggstenar för vardagen. Det är viktigt att vara nära andra människor och att ha kontakt med andra.

Det är också bra att be sina närstående om stöd för att orka med vardagen. Kvaliteten på det dagliga intaget av näring har också stor betydelse för humöret.

Fler tips på vad du kan göra själv hittar du här:

Relevanta föreningar och organisationer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Baserat på dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av