Skip to main content

Hur hanterar man en kris?

Alla hanterar krisen i sin egen takt. Att ta hand om sig själv och att söka stöd hos andra gör det lättare att ta sig igenom den svåra situationen så att tillståndet inte förvärras. Ofta lättar en kris med tiden, i takt med att man gör plats för nytt.

Kom ihåg att först göra följande:

 • Identifiera att den här situationen är jobbig för dig: Det är okej att jag mår så här.
 • Berätta för dina närstående att du behöver dem i din närhet. Gå vid behov flera gånger igenom med dina närstående vad som hänt.
 • Be vid behov dina närstående om hjälp med att ordna med praktiska saker.
 • Ta vid behov en kort paus från skolan eller jobbet.
 • Öva på att stanna upp och varva ner.
 • Fokusera på saker du själv tycker om att göra.
 • Se till att ta hand om de grundläggande hörnstenarna i vardagen, såsom att äta, sova, motionera och återhämta dig.

I en stressig situation blir kroppen ofta sensibiliserad. Att få kroppen att lugna sig kan få dig att må bättre och lugnar dig även psykiskt.

Nedan finns två övningar. Du kan välja en av dem, eller prova på båda.

Att ta hand om sig själv hjälper en att orka i svåra situationer. Acceptera att situationen är jobbig just nu. Försök orka äta, sova och gå upp ur sängen. Gör något trevligt som du brukar njuta av att göra.

Tips för att söka stöd hos andra

Videon innehåller reflektionsuppgifter. Pausa videon då de dyker upp och gör anteckningar. På detta sätt kan du få mer nytta av övningen. Du kan även använda dig av svarsfältet.

När en kris inträffat behöver man stöd och sällskap av andra. Att prata om saken gör det ofta lättare att analysera sina tankar och se andra alternativ på ett tydligare sätt. Det gör det även möjligt för andra att kunna hjälpa. Du bestämmer själv för vem, var och hur du vill ta upp saker till diskussion.

Möt dina känslor och vad som är viktigt för dig

Ofta lättar en kris med tiden, i takt med att man gör plats för nytt.

Efter att man har tagit tag i grundläggande saker är det bra att fokusera mer på sin egen situation.

 • Hurdan är förändringen jag måste kunna hantera framöver?
 • Vilka känslor och tankar väcker det i mig?

När man låter känslorna och tankarna finnas skapas ofta även nya perspektiv och alternativ. Då är det lättare att fundera på vad som faktiskt är viktigt för en själv, och att ta konkreta steg mot det.

Det blir lättare med tiden. Livet återfår sin mening och man hittar nya glädjeämnen. Detta kommer att ske, trots att det just nu kan kännas svårt att tro på att man kommer att må bättre.

När och var kan man få hjälp?

Tveka inte att söka hjälp ifall du upplever att du inte själv klarar av att hantera påfrestningarna i din livssituation!

Professionell hjälp

En utmanande livssituation och olika påfrestningar kan öka risken för psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp.

Du kan söka hjälp till exempel vid

 • en hälsostation
 • skol- eller studerandehälsovården
 • företagshälsovården
 • ungdomsstationen.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social ångest är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av