Skip to main content

Anorexi

Anorexi är sjukdom där personen upplever att hen är för tjock. Personen är rädd för att vikten går upp eller hen blir tjock, även om hen i verkligheten kan vara underviktig.

Hur utvecklas anorexi? 

Anorexi börjar ofta i tonåren, men sjukdomen kan bryta ut i alla åldrar. I typiska fall börjar anorexi med ett bantningsförsök som utvecklas till en tvångsmässig och okontrollerad spiral där personen undviker att äta. 

Personen går avsevärt mycket ner i vikt i jämförelse med sin utgångsvikt och har ett orealistiskt lågt viktmål. 

Hur påverkar anorexi tänkandet? 

En person som insjuknat i anorexi tycker att hen är tjock trots att hen i verkligheten är underviktig. Vikten och formen av personens kropp har alltför stor inverkan på hur hen ser sig själv.  

Bantning och tankar kring bantning tar över hela den sjuka personens liv. 

Vilka är symtomen på anorexi? 

 • Den sjuka personen går ner i vikt men är samtidigt rädd för att bli tjock.  
 • Personen utvecklar ritualistiska matvanor. Hen kanske gillar att laga mat men äter ändå inte själv.  
 • Personen kan också ägna sig åt överdriven motion och idrott. 
 • Den insjuknade kan bära vida kläder för att täcka över sin smalhet. Hen kan vara trött och frysa ofta. 
 • En stor del av dem som insjuknar i anorexi saknar en känsla av att vara sjuka, särskilt i sjukdomens första skede. Personen känner sig inte sjuk på något sätt. 
 • Hos kvinnor kan menstruationen utebli. 
 • Naglarna kan bli sköra eller det kan uppstå svullnad i kroppen. 

Samtidigt med anorexi förekommer ofta också andra psykiska sjukdomar, till exempel depression, ångest eller tvångstankar och -handlingar. 

Typer av anorexi 

Det finns två typer av anorexi:  

 • Vid restriktiv anorexi kontrollerar personen sin vikt genom att äta mycket lite, och ofta också genom att motionera tvångsmässigt.  
 • Vid anorexi av hetsätnings-självrensningstyp slutar självsvälten upprepade gånger med hetsätning. Därefter försöker den sjuka personen bli av med maten till exempel genom att framkalla kräkningar eller använda laxermedel.  

Alla som har anorexi ägnar sig ändå inte åt tvångsmässig motion eller självrensning genom kräkning. 

Behandlingen av anorexi 

Behandlingen fokuserar på  

 • korrigering av nutritionstillståndet  
 • nutritionsrådgivning  
 • identifiering och behandling av psykologiska, familjerelaterade och beteendemässiga problem 

Psykoterapi kan också vara till hjälp vid behandling av anorexi. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av