Skip to main content

Hetsätning, bulimi och hetsätningsstörning BED 

Hetsätning betyder att man äter stora mängder mat på en gång. Om hetsätningen börjar störa livet och orsakar skamkänslor kan det vara fråga om bulimi eller BED. Symtom på dessa sjukdomar är återkommande och okontrollerade hetsätningsepisoder som man döljer för andra.

Hetsätning 

Hetsätning betyder att man äter stora mängder mat på en gång. 

När en person hetsäter, 

 • äter hen stora mängder mat snabbare än vanligt  
 • äter hen sig så mätt att det känns obehagligt 
 • äter hen mycket, även om hen inte är hungrig 
 • kan hen inte sluta äta 
 • äter hen ensam för att hen skäms över mängden mat som hen äter 
 • har hen känslor av självförakt, depression och skuldkänslor för sitt ätande 

Vad är inte hetsätning? 

Var och en av oss äter ibland för mycket. Det är helt normalt.  

Det är inte hetsätningsstörning om du äter dig proppmätt på julafton eller ibland tar för många portioner från buffébordet. Ditt ätande är problematiskt om du känner att du inte kan kontrollera det och hetsätningen är återkommande. 

Bulimi, dvs. hetsätning

Vid bulimi känner personen stark rädsla för att gå upp i vikt och observerar sin vikt oavbrutet. Personen upplever ofta överdriven oro för kroppens form och vikt. 

Vilka är symtomen på bulimi? 

Symtom på bulimi är återkommande och okontrollerade hetsätningsepisoder som personen döljer för andra.  

Den som har bulimi kan inte kontrollera sitt ätande. Personen tänker mycket på att äta och har en stark önskan att äta.  

Hetsätning följs ofta av ånger och försök att förhindra matens vikthöjande effekt till exempel genom att framkalla kräkningar, avstå från att äta eller använda laxermedel.  

De flesta som har hetsätningsstörning har normal vikt. De har få yttre tecken på sjukdomen.  

De konstanta kräkningarna leder ofta till förstorade spottkörtlar, tandfrätning, illamående och magbesvär. 

Hur behandlas bulimi? 

Behandlingen fokuserar på  

 • korrigering av nutritionstillståndet  
 • nutritionsrådgivning  
 • identifiering och behandling av psykologiska, familjerelaterade och beteendemässiga problem 

Goda behandlingsresultat har erhållits till exempel med kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi och familjeterapi. 

Vad är hetsätningsstörning eller BED? 

Förkortningen BED kommer från de engelska orden Binge Eating Disorder. BED liknar bulimi, men förknippas inte med kompensationsbeteende, till exempel med att personen framkallar kräkningar eller använder laxerande eller vätskedrivande läkemedel för att försöka motverka matens vikthöjande effekt. 

Det kan vara fråga om hetsätningsstörning om: 

 • personen hetsätit minst en gång i veckan åtminstone under de tre senaste månaderna 
 • personen känner stark ångest och skam efter hetsätningen  
 • personens liv kretsar kring mat, och hetsätningen stör personens liv 

Hetsätning orsakar inte bara ångest och självförakt, utan i typiska fall också avsevärd övervikt, som ofta är skadlig för personens hälsa.  

Hetsätningsstörning förknippas oftare med psykiska och fysiska sjukdomar än vanlig övervikt. 

Hur kan man bli frisk från hetsätningsstörning? 

Olika beteende- och inlärningsterapier har visat sig vara välfungerande. Nutritionsrådgivning och ångesthantering kan också vara till nytta när det gäller att minska hetsätningen. Många som lider av hetsätning får nytta redan av olika egenvårdsprogram.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av