Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för psykiskt välbefinnande för äldre!

Känner du oro eller osäkerhet inför de livsförändringar som kommer med åldrandet? Förändringar är en naturlig del av livet, men de kan skapa rädsla och osäkerhet. Du kan ha nytta av detta egenvårdsprogram ifall du funderar på åldrandet samt vad det för med sig.

Egenvårdsprogrammet för psykiskt välbefinnande för äldre

Egenvårdsprogrammet innehåller den senaste informationen om åldrande, psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Du hittar information och övningar i programmet för att främja ditt psykiska välbefinnande. Du får också information om olika typer av tjänster.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt – ingen inloggning krävs
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst.

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om åldrande samt de utmaningar och möjligheter som förekommer i det här skedet av livet. Du får lära dig hur man kan värna om sitt psykiska välbefinnande även när man är äldre.

Bland annat följande grundläggande faktorer angående psykiskt välbefinnande hos äldre kommer att behandlas

 • att hantera förändringar och kriser
 • åldrande
 • förändrade roller efter arbetslivet
 • betydelsen av sociala relationer
 • ensamhet och hur den kan lindras
 • inre resurser och styrkor
 • hörnstenarna i vardagen
 • inställningen till livet.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

I den här delen får du lära dig olika metoder som du kan använda för att förbättra ditt psykiska välbefinnande.

Med hjälp av övningarna i den här delen

 • får du minnas och tänka tillbaka på olika skeden i ditt liv
 • lär du dig hur du kan ta hand om dig själv
 • lär du dig metoder som får dig att varva ner
 • upprätthåller du din funktionsförmåga och dina sociala relationer.

Det lönar sig att göra övningarna efter behov. Kom ihåg att lyssna på dig själv och dina inre resurser.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den här delen får du lära dig hur du kan omsätta de saker du lärt dig i praktiken.

Du får information om hur du kan skapa en balanserad vardag samt öka välbefinnandet i vardagen. Du lär dig också att upptäcka eventuella psykiska symtom.

I den här delen erbjuds även nyttiga länkar och information om var man kan få mer hjälp vid behov.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Detta egenvårdsprogram

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Var som helst, när som helst

Övningarna är alltid tillgängliga när du har tid, och du kommer åt materialet dygnet runt, var du än befinner dig. Titta på videofilmerna med din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid datorn och läs mer om ämnet.

Du kan lära dig metoder för att främja ditt välbefinnande

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet genom små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad.

Obs! Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!