Skip to main content

Mobbning i ungdomen

Mobbning är våld som kan vara verbalt eller fysiskt. Skolvåld kan orsaka offret stort lidande och risk för psykiska problem. Effekten av skolvåld kan märkas ännu som vuxen.

Vad räknas som mobbning?

Mobbning d.v.s. skolvåld innebär att upprepade gånger skada en annan, psykiskt eller fysiskt. Våldet kan ske i nära kontakt eller på distans.

Mobbaren har fysiskt, socialt eller på annat sätt en starkare ställning än den mobbade. Mobbaren själv kan ha psykiska problem eller ha illa att vara i sitt liv.

Skolvåld är till exempel

 • fysiskt våld, som att slå och sparka
 • skällande och öknamn
 • förlöjligande av en annan eller elakt skämtande på bekostnad av en annan
 • uteslutande av en annan från en grupp eller spridning av skvaller
 • att hetsa en annan att göra något som är farligt, förbjudet eller förödmjukande med risk för att förlora kompisarnas godkännande
   

Är jag inblandad i skolvåld?

Mobbaren har ofta människor runt sig som stöder hen och aktivt deltar i mobbningssituationer.

Vissa kan också vara längre bort från situationen, men delta genom att till exempel skratta åt den mobbade personen eller isolera dem.

Andra, å andra sidan, deltar inte alls i skolvåldet, men ingriper inte heller.

På detta sätt möjliggör gruppen skolvåldet. Många märker inte ens att de är inblandade i våldet eller att de agerar som möjliggörare av den.

Också barn och ungdomar som huvudsakligen beter sig bra och inte har några särskilda problem i sina liv kan vara inblandade i skolvåldet. Detta kan bero till exempel på

 • socialt tryck
 • strävan att skydda sig själv och sin egen position i kompiskretsen

Är det mitt fel att jag blir mobbad?

Skolvåld är aldrig acceptabelt eller den mobbades fel. Du är inte dålig. Du är bra precis som du är.

Mobbaren är själv ansvarig för sina handlingar. Hen kan vara osäker på sig själv, söka andras gunst eller ge utlopp för sina egna dåliga känslor.

Kom också ihåg att mobbningen inte definierar dig eller ditt liv. Du är alltid mycket mer än en mobbad person: en hel person med styrkor och utmaningar, samt olika roller och sätt att agera beroende på situationen.

Mobbaren kan försöka stämpla den mobbade som annorlunda eller välja en viss egenskap som den andra mobbas för. Skolvåld beror ändå inte på den mobbades egenskaper. Man kan bli mobbad för i princip vad som helst.

Vad kan man göra åt skolvåld?

Det är alltid skäl att berätta för en vuxen om skolvåld, till exempel för en:

 • förälder
 • lärare
 • annan skolpersonal, såsom skolkuratorn

Det kan kännas svårt, men det är vanligtvis nödvändigt för att stoppa skolvåldet. Det är ofta svårt att stoppa skolvåldet på egen hand. Vid planering av åtgärder tas den mobbades önskemål i beaktande.

Dessutom kan du försöka

 • lugnt och sakligt uppmana mobbaren att sluta. Du kan till exempel säga "sluta nu" eller "Ids inte. Hitta på något annat att göra". En kort kommentar kan vara nyttig så att mobbaren inte får för mycket uppmärksamhet. 
 • lämna situationen tillfälligt. Att lämna den mobbade personen kan hjälpa till att bryta situationen. Återvänd dock till dessa platser och situationer senare och lämna dem tillfälligt igen vid behov.

Om du upptäcker skolvåld ska du försöka ingripa. Du kan få tips för detta av till exempel en lärare, skolkurator eller psykolog.

Nyttiga länkar

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. I anslutning till resultaten får du också tips på vad du bör göra härnäst.

Nätterapi

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av