Skip to main content

Svårigheter med skolgång och studier hos unga

Att en ung person har problem med skolgång och studier kan bero på många orsaker, till exempel trötthet, belastning, en svår livssituation, psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter.

Trötthet och påfrestningar

När man är trött är det ofta svårt att komma i gång med uppgifter eller att koncentrera sig på dem. Då uppkommer det lätt störningar i skolgången. Därför är det viktigt att den unga får tillräckligt med vila och har en balanserad vardag. Kvaliteten på sömnen och vilan kan också påverka humöret, och likväl kan humöret påverka sömnen och vilan.

Skolarbetet kan kännas stressande även efter en god natts sömn. Många upplever arbetsmängden som belastande. Det är även vanligt att unga har höga krav på sig själv och sina prestationer.

Hur väl den unga orkar påverkas även av andra faktorer i vardagen, såsom familjesituationen, hushållssysslorna och fritidsaktiviteterna.

Nedstämdhet och bekymmer

I något skede av livet möter var och en olika slags problem som kan orsaka till exempel sorg, irritation, ångest eller nedstämdhet. Man kan helt tappa motivationen och förmågan att koncentrera sig i skolan.

Det är möjligt att må dåligt på grund av flera olika orsaker, och det är inte heller alltid lätt att känna igen dem.

Rädsla eller nervositet inför skoldagen

Att svara på en fråga på lektionen, göra grupparbeten, äta i skolans matsal eller vistas ute på rasterna väcker nervositet, ångest och till och med rädsla hos många.

Mobbning är ytterligare en vanlig anledning till att unga känner sig spända eller rädda för att gå till skolan.

Inlärningssvårigheter

Om ett barn eller en ung person kontinuerligt har svårt att lära sig så kan det vara bra att utreda huruvida hen har inlärningssvårigheter.

Det bör påpekas att svårigheterna inte alltid orsakas av inlärningssvårigheter. Det kan också finnas andra orsaker. Dessutom framträder svårigheterna ofta på olika sätt hos barn och unga i olika åldrar.

Exempel på beteenden som kan vara tecken på inlärningssvårigheter hos barn eller unga:

 • läser långsammare än normalt
 • har svårt att förstå eller minnas det som hen läser
 • gör ofta skrivfel
 • har svårt att uttala långa ord
 • har ofta svårt att förstå vad andra säger
 • har svårt att lära sig främmande språk
 • har svårt att koncentrera sig på undervisningen
 • lämnar hela tiden saker oavslutade
 • gör hela tiden slarvfel
 • har svårt att lära sig multiplikationstabellerna eller huvudräkning
 • har svårt att lära sig klockan eller månaderna
 • blandar ofta samman datum eller klockslag
 • blandar ofta samman höger och vänster
 • går ofta vilse eller har det tydligt svårt att skapa sig en bild över riktningar eller väderstrecken

Svårigheter med att lära sig påverkar ofta självkänslan. Många känner sig otillräckliga eller dåliga när de jämför sig med klasskamraterna och deras prestationer.

Det är dock vanligt med inlärningssvårigheter. Upp till var femte person har någon form av svårighet med lärandet.

Det är viktigt att komma ihåg att svårigheter med lärandet inte betyder att man är sämre än andra. Alla har sina egna styrkor. Det är även möjligt att få hjälp vid inlärningssvårigheter.

När och var kan man få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel.

Ifall du mått dåligt eller haft svårt att orka under en längre period så kan det handla om en svår livssituation, utmattning, depression, ångestsyndrom eller andra former av psykisk ohälsa som kräver hjälp.

Berätta för en nära vuxen om din situation. Du kan också prata om dina problem med en yrkesutbildad person, till exempel en lärare, kurator, hälsovårdare eller psykolog.

Du kan även prova på något av egenvårdsprogrammen på den här webbplatsen på egen hand eller tillsammans med en vuxen.

Det är särskilt viktigt att söka hjälp ifall du utöver problemen med skolgång eller studier upplever att

 • det är svårt att komma upp ur sängen på morgonen
 • du är ofta frånvarande från skolan
 • din skolframgång blir avsevärt sämre
 • du hela tiden har problem med skolarbetet, eller om du känner att du har för mycket skolarbete
 • du hela tiden är nedstämd, ångestfylld eller irriterad

Ta hjälp av egenvårdsprogrammen

Du kan också bekanta dig med Psykportens egenvårdsprogram som är avsedda för unga. Till exempel följande progam nedan kan vara till hjälp.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammen för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av