Skip to main content

Hur kan ADHD-symtom lindras?

Det går inte att helt bli av med ADHD-symtomen, men man kan underlätta vardagen på många sätt.

Stöd i vardagen

Exempel på faktorer som kan underlätta vardagen:

 • att ha ett tydligt och regelbundet schema för dagen
 • att gå igenom kommande händelser i förväg
 • att använda bilder och listor för att åskådliggöra kommande händelser
 • att dela upp uppgifter i mindre delar och fokusera på en sak  i taget
 • att prioritera en god och tillräcklig nattsömn, regelbundna måltider och daglig motion.

Vakenhetsnivå och sömn

Att kunna koncentrera sig på något kräver en lämplig vakenhetsnivå. Att sova och vila tillräckligt är en förutsättning för att uppnå denna optimala vakenhetsnivå.

Kost 

Man får tillräckligt med energi och känner sig piggare då man äter regelbundet. 

Att äta vid regelbundna tider är en rutin som gör livet mer regelbundet. Ifall du brukar hoppa över måltider eller äter först på kvällen kan du planera in vad du ska äta och när i förväg i kalendern.

Motion 

Att motionera är väldigt viktigt för att både kroppen och psyket ska fungera optimalt. Att motionera så att pulsen ökar förbättrar koncentrationsförmågan. Ha en avslappnad inställning till motion och var inte för hård mot dig själv.

Undvik rusmedel

Alkohol och övriga rusmedel stör hjärnans funktion. Den omedelbara effekten kan vara behaglig, men man ska inte använda rusmedel för att försöka lösa sina problem med koncentrationsförmågan eller andra problem.

Koncentrationsförmågan och impulskontrollen är ännu sämre ifall man är påverkad av rusmedel eller är bakfull. Att använda rusmedel kan leda till att man blir beroende eller får svårt att hantera livet överlag.

Egenvårdsprogram

Egenvårdsprogrammen för koncentrationssvårigheter innehåller information om koncentrationssvårigheter samt verktyg för att bättre kan hantera vardagen och livet.

Egenvårdsprogrammen för koncentrationssvårigheter är lämpliga när man vill lindra

 • utvecklingsrelaterade koncentrationssvårigheter, såsom ADHD-symtom
 • mer tillfälliga koncentrationssvårigheter som uppstått på grund av andra orsaker.

Du kan använda egenvårdsprogrammen

 • på egen hand
 • medan du väntar på övrig vård
 • som tillägg till övrig vård
 • efter att övrig vård avslutats.

Stöd av andra 

Många upplever att de känner sig lättade när de har berättat om sina symtom för sina närstående. Dina närstående har kanske också märkt av dina symtom. Du kan få förvånansvärt mycket stöd och förståelse när du samtalar med andra.

Kamratstöd

Om det inte är möjligt att prata med närstående kan du söka dig till olika former av kamratstöd, dvs. diskutera med andra som upplever liknande problem som du. Kamratstöd förekommer både i gruppform och på tumanhand, och träffarna kan ske både ansikte mot ansikte och på distans eller så kan man diskutera på nätet. Det finns också kamratstödsverksamhet som handleds av social- och hälsovårdspersonal.

Gemenskaper som grundats av privatpersoner finns till exempel på sociala medieplattformar. Du kan fråga till exempel olika organisationer om mer officiella kanaler för kamratstöd. Ingen diagnos krävs för att få hjälp.

Var inte så hård mot dig själv

Det är viktigt att lägga märke till de saker som går bra framför allt när man upplever olika problem. Att lyfta fram eventuella fördelar med ADHD innebär inte att man förringar de besvär som symtomen kan innebära.

Det är viktigt att identifiera sina styrkor och svagheter för en förbättrad självkännedom. Många personer med ADHD-symtom tycker att deras särdrag även har sina fördelar.

I följande video får du höra några tankar om varför det är bra att lära sig att förhålla sig med medkänsla till sina koncentrationssvårigheter. Självmedkänsla och en positiv och accepterande attityd kan hjälpa en att må bättre.

Nyttiga länkar

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av