Skip to main content

Den fysiska hälsan vid opioidsubstitutionsbehandling

Det är viktigt att personer som får opioidsubstitutionsbehandling tar hand om sin fysiska hälsa. Patienter som får opioidsubstitutionsbehandling ska få information om hur de kan upprätthålla sin fysiska hälsa samt erbjudas adekvat vård efter behov.

Hepatit och hiv

En del av substitutionsbehandlingen består av adekvat undersökning och behandling av smittsamma sjukdomar. Med hjälp av hälsorådgivning kan man förebygga smitta av hiv och hepatit.

Hepatit A och B

För att förebygga sjukdomar som smittar via blod rekommenderas att patienter som får substitutionsbehandling vaccineras mot hepatit A och B. Vaccin mot hepatit B rekommenderas till alla som använder droger.

Både brukaren och hens närmaste anhöriga har rätt till en kostnadsfri vaccinationsserie.

Hepatit C

Hepatit C kan behandlas i samband med substitutionsbehandlingen.

Då ska rusmedelsbruket vara under så pass god kontroll att det finns möjlighet att göra de kontroll- och laboratoriebesök, och ta den medicinering som krävs, för att behandla hepatit.

Hiv

Man ska skydda sig mot hiv-smitta exempelvis genom att byta till ren injektionsutrustning för att minska på risken.

Tandvård

Opioidsubstitutionsläkemedlen kan orsaka muntorrhet och på så sätt öka till exempel risken för hål i tänderna. Det är viktigt att ta hand om munhälsan. Det lönar sig att gå till en tandläkare regelbundet.

På många vårdinstanser erbjuds kunderna fluorpreparat efter att de fått substitutionsläkemedlet för att förebygga hål i tänderna.

Smärtbehandling

Substitutionsläkemedlen består av starka opiater som även används vid smärtbehandling. Läkemedlet räcker dock inte i sig för att garantera tillräckligt fortlöpande smärtlindring. Det är i huvudsak hälsocentralen som ansvarar för smärtbehandlingen för personer med kroniskt smärtsyndrom (fibromyalgi).

Medicinering som orsakar beroende ska undvikas vid smärtbehandling av personer som är beroende av rusmedel så att det inte blir svårare att behandla beroendet eller att tillfriskna från det.

Vid behandling av smärta ska man även överväga läkemedelsfria behandlingsmetoder, såsom fysioterapi.

Rökning

Att sluta röka minskar risken för fysiska och psykiska sjukdomar. Det förlänger även livslängden. Att sluta röka är det främsta sättet för att minska risken för sjukdom och död.

Att sluta röka kan minska symtomen på ångest, depression och stress.

Sexuell hälsa

Att undvika alkohol, tobak och andra rusmedel samt att ha en hälsosam livsstil utgör viktiga faktorer för att upprätthålla den sexuella hälsan.

Opioidsubstitutionsbehandling och testosteronnivå

Alla opioider sänker testosteronhalten, vilket kan leda till exempelvis minskat sexuellt intresse eller impotens. Ifall testosteronhalten är för låg under en längre period så kan det leda till exempelvis försvagade muskler och minskad behåring.

Hur stor dosen av substitutionsläkemedlet är har ingen direkt samband med testosteronhalten, utan effekterna är individuella.

Preventivmedelsrådgivning

Ifall man planerar en graviditet är det viktigt att substitutionsbehandlingen har en god effekt. Preventivmedelsrådgivning ges i alla faser av substitutionsbehandlingen.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av