Skip to main content

Skyddsplan mot självdestruktivitet

Skyddsplanen är en personlig manual för situationer där det finns stor risk för självmord. Det är särskilt viktigt för personer som har försökt begå självmord. På den här sidan berättar vi varför och hur man gör en skyddsplan.

En skyddsplan är en viktig hjälp när det gäller att förebygga självmordsförsök. Det är särskilt viktigt om självmordstankar tidigare har lett till en handling.  

En tidigare självdestruktiv handling sänker tröskeln för att självdestruktiva tankar i framtiden kan leda till handling i en krissituation. En personlig skyddsplan gör det enklare att hålla sig säker även i svårare situationer. 

Man bör göra skyddsplanen tillsammans med professionell personal, och den bör alltid finnas nära till hands.

En mall för skyddsplan hittar du i God medicinsk praxis (käypähoito.fi) eller på Mieli rf:s sidor. 

Om du inte kan göra en skyddsplan med en yrkesperson och din situation är stabil och det inte finns någon risk för självdestruktivitet just nu, kan du också göra en skyddsplan med Milli, som är en virtuell hjälpare. Milli talar tyvärr bara finska. Klicka på chattfönstret för att starta en konversation med Milli. Du kan komma åt skyddsplanen genom att skriva in ordet "skyddsplan" i textrutan. Du kan spara din skyddsplan med Milli och använda den som grund för framtida diskussioner med vårdpersonal.

Så ser en skyddsplan ut 

Skyddsplanen är en personlig manual för situationer där det finns stor risk för självmordsförsök.  

  • Först försöker man förstå hur kedjan av inre tankar och yttre händelser tidigare har lett till en självdestruktiv handling.  
  • Sedan funderar man på och skriver ner vad som skulle kunna hindra en motsvarande situation i framtiden från att bli farlig. 

I skyddsplanen försöker man hitta svar på följande frågor: 

Tips

  • Det är viktigt att skyddsplanen är konkret så att det går att följa den även i oerhört svåra situationer. Beskriv handlingsalternativen noggrant. 
  • Om åtgärderna i skyddsplanen känns för svåra att genomföra, försök tillsammans med professionell personal att hitta alternativ som går att genomföra.  
  • Den första skyddsplanen kan vara mycket enkel. Den kan till exempel innefatta bara varningssignaler, kontaktuppgifter till professionell hjälp samt en anvisning för vad du ska säga när du tar kontakt.  
  • Under vården och med tiden hittar du ofta nya metoder för att påverka hur du mår, och skyddsplanen kompletteras.  
  • Håll skyddsplanen lättillgänglig. Du kan till exempel spara den i din telefon, ha den i plånboken eller sätta upp den på kylskåpsdörren.  
  • Du kan också vara kreativ när du sparar och skapar en skyddsplan. Den kan innehålla bilder på saker som är viktiga för dig, eller länkar till passande övningar från Psykporten. Du kan också skicka hälsningar till dig själv som du ska läsa när du har det svårt. Det kan till exempel vara uppmuntrande ord eller citat som har berört dig.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av