Skip to main content

Skyddsplan mot självdestruktivitet

Skyddsplanen är en personlig manual för situationer där det finns stor risk för självmord. Det är särskilt viktigt för personer som har försökt begå självmord. På den här sidan berättar vi varför och hur man gör en skyddsplan.

En skyddsplan är en viktig hjälp när det gäller att förebygga självmordsförsök. Det är särskilt viktigt om självmordstankar tidigare har lett till en handling.  

En tidigare självdestruktiv handling sänker tröskeln för att självdestruktiva tankar i framtiden kan leda till handling i en krissituation. En personlig skyddsplan gör det enklare att hålla sig säker även i svårare situationer. 

Man bör göra skyddsplanen tillsammans med professionell personal, och den bör alltid finnas nära till hands.  
En mall för skyddsplan hittar du i God medicinsk praxis (käypähoito.fi) eller på Mieli rf:s sidor. 

Så ser en skyddsplan ut 

Skyddsplanen är en personlig manual för situationer där det finns stor risk för självmordsförsök.  

 • Först försöker man förstå hur kedjan av inre tankar och yttre händelser tidigare har lett till en självdestruktiv handling.  
 • Sedan funderar man på och skriver ner vad som skulle kunna hindra en motsvarande situation i framtiden från att bli farlig. 

I skyddsplanen försöker man hitta svar på följande frågor: 

Tips

 • Det är viktigt att skyddsplanen är konkret så att det går att följa den även i oerhört svåra situationer. Beskriv handlingsalternativen noggrant. 
 • Om åtgärderna i skyddsplanen känns för svåra att genomföra, försök tillsammans med professionell personal att hitta alternativ som går att genomföra.  
 • Den första skyddsplanen kan vara mycket enkel. Den kan till exempel innefatta bara varningssignaler, kontaktuppgifter till professionell hjälp samt en anvisning för vad du ska säga när du tar kontakt.  
 • Under vården och med tiden hittar du ofta nya metoder för att påverka hur du mår, och skyddsplanen kompletteras.  
 • Håll skyddsplanen lättillgänglig. Du kan till exempel spara den i din telefon, ha den i plånboken eller sätta upp den på kylskåpsdörren.  
 • Du kan också vara kreativ när du sparar och skapar en skyddsplan. Den kan innehålla bilder på saker som är viktiga för dig, eller länkar till passande övningar från Psykporten. Du kan också skicka hälsningar till dig själv som du ska läsa när du har det svårt. Det kan till exempel vara uppmuntrande ord eller citat som har berört dig.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

   Nätterapier

   I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

   Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

   Du kanske också är intresserad av