Epävakauden omahoito

Epävakauden omahoito-ohjelma tarjoaa tietoa epävakaasta persoonallisuudesta ja tunne-elämän epävakaudesta ja työkaluja siitä selviytymiseen. Voit käydä koko omahoito-ohjelman läpi tai valita itsellesi sopivimmat työkalut sen mukaan, mitkä tuntuvat juuri sinusta hyödyllisiltä.

Omahoito-ohjelmasta voi olla hyötyä, vaikka sinulla ei olisikaan varsinaista epävakaata persoonallisuushäiriötä, mutta kärsit tunteensäätelyongelmista. Voit käyttää ohjelmaa joko itsenäisesti tai hyödyntää sitä jo olemassa olevan hoidon tukena. Epävakauden omahoito-ohjelmassa käytetyt menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon.

Huom! Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai kärsit vakavista oireista, ole aina yhteydessä hoitotahoosi, jos sinulla on sellainen. Jos ei, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile Mielenterveystalon oirenavigaattoria, joka ohjaa sinua sopiviin palvelupaikkoihin.

 
MITÄ EPÄVAKAA PERSOONALLISUUS ON?

Epävakaa persoonallisuus on toimintakykyä merkittävästi heikentävä häiriö, joka aiheuttaa siitä kärsivälle paljon haittaa ja ajoittain voimakkaita oirejaksoja.

EPÄVAKAUS TUNNESÄÄTELYONGELMAna

Tunnesäätely tarkoittaa kykyä havainnoida, ilmaista ja säädellä omia tunnetilojaan. Tunnesäätely kehittyy lapsuuden temperamentin ja kasvuolosuhteiden yhteisvaikutuksesta. Tunnesäätely on taito missä muukin ja se opitaan.

TAIDOT TUNNESÄÄTELYN APUNA

Eri tilanteissa tarvitaan erilaisia taitoja ja tunteen voimakkuus myös vaikuttaa siihen mitä taitoja kannattaa/voi käyttää. Tässä osiossa saat tietoja erilaisista taidoista ja pääset harjoittelemaan niiden käyttöä.