Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

5. Opi hallitsemaan vihaasi

On tavallista tuntea eroprosessin aikana syvää vihaa ja pettymystä. Tämä voi johtua haavoista, jotka ovat syntyneet suhteen tai eron aikana. Viha voi johtua petetyksi tulemisesta tai riidoista, joiden aikana on tullut loukatuksi.

Viha voi myös kummuta siitä, että suhde ei täyttänyt omia toiveita. Viha voi auttaa tekemään eropäätöksen tai irtautumaan suhteesta. Vihaan ei kuitenkaan kannata jäädä kiinni.

Myös jätetyksi tuleminen tuo pintaan vihaa ja suuttumusta. Toiselle voi olla vihainen esimerkiksi siitä, että tämä ei kertonut kokemuksistaan riittävän ajoissa ja itse ei saanut mahdollisuutta yrittää korjata tilannetta.

Hän pilasi elämäni

Erilleen muuton jälkeen viha voi jatkua. Voi tuntua siltä, että toinen on pilannut elämäsi. Tulevaisuus ei näytä siltä, miltä sen piti. Vihantunteet kertovat siitä, kuinka tärkeä suhde on ollut. Tärkeydestä kertoo myös se, jos viettää paljon aikaa miettien, mitä haluaisi sanoa tai tehdä toiselle.

Haluan kostaa

Joskus mielessä saattaa pyöriä kosto. Kostolla tarkoitetaan sitä, että pyritään aiheuttamaan toiselle vahinkoa, jotta saataisiin tyydytystä omalle loukatulle oikeudentunnolle. Kostoa pidetään perusteltuna, koska itsekin kärsii.

Pohjimmiltaan kosto liittyy kuitenkin itsetuntoon. Ihminen yrittää palauttaa tasapainon ja hyvän kokemuksen itsestään. Kosto voi olla tuhoavaa tai rakentavaa. Tuhoava kosto ei vie omaa prosessia eteenpäin.

Rakentava kosto voi olla esimerkiksi ajatus siitä, että minä näytän, että pärjään. Se voi antaa voimaa uuden elämän rakentamiseen.

Muut kärsivät kostosta

On hyvä muistaa, että jos yrittää kostaa lasten kautta, kärsivät lapset siitä eniten. Kukaan ei varmaan halua lapsilleen pahaa.

Toiselle voi myös yrittää kostaa siten, että manipuloi läheisiä omalla puolelleen. Läheiset kärsivät, jos he joutuvat valitsemaan puolia.

Olen katkera

Katkeruudentunteet ovat normaaleja eron jälkeen. Pitkittyessään katkeruus vie kuitenkin toivoa elämästä. Katkerana ajatukset pyörivät entisen puolison elämässä. Tällöin ihminen huomaamattaan hylkää itsensä.

Katkeruutta helpottaa mahdollisuus suremiseen ja kyky ottaa vastuuta omasta onnellisuudesta. Elämäsi on liian arvokas vietettäväksi ikuisessa katkeruudessa.

Haluan vahingoittaa toista

Moni kokee itsensä erotilanteessa avuttomaksi ja neuvottomaksi. Sinusta voi tuntua, että et voi vaikuttaa elämääsi. Joskus kokemus vallan puutteesta voi aiheuttaa sen, että yrittää ottaa vallan väkisin. Väkivalta ja kontrollointi voi olla viimeinen yritys pitää puoliso itsellään. Todellisuudessa se vie aivan väärään suuntaan, kauemmas muista ihmisistä.

Erotilanteessa saattaa nousta väkivaltaisia piirteitä esiin niissäkin ihmisissä, jotka eivät normaalisti ole väkivaltaisia. Henkinen, taloudellinen, seksuaalinen ja fyysinen pakottaminen tai uhkailu on väkivaltaa. Vihassa voi esimerkiksi tulla mieleen halu uhkailla toista lasten viemisellä. Tämä on kuitenkin väärin ja kääntyy lapsia vastaan.

Harjoitus: Vihan ilmaisu

Miksi?

Vihan-, pettymyksen- ja katkeruudentunteet vievät elämästä toivoa ja iloa. Sen sijaan, että keskittyisi uuden elämän rakentamiseen, saattaa käyttää kaiken aikansa negatiivisissa tunteissa velloen.

Tässä harjoituksessa opit kirjoittamisen avulla ilmaisemaan turhautumista, pettymystä ja muita negatiivisia tunteita. Harjoituksessa saat ilmaista vihaasi ilman syyllisyyttä.

Miten?

Kirjoita entiselle puolisollesi kirje, jossa kerrot kaiken sen turhautumisen ja pettymyksen, jota et koskaan ilmaissut. Mitkä entisen puolison piirteet ärsyttivät tai harmittivat sinua? Mikä hänen käytöksessään loukkasi sinua?

Kirjoita kirje, mutta älä lähetä sitä.

Säilytä tämä kirje tai lista itselläsi. Tarkista siitä joka kuukausi, kuinka voimakkaana vihan tunnet. Vihan voimakkuus kertoo siitä, kuinka voimakas siteesi entiseen puolisoosi on. Jos vihaa on vielä paljon, se kertoo siitä, että prosessisi on kesken. Ole kärsivällinen. Eteenpäin meneminen vie aikaa.

Kun huomaat, että viha on laantunut etkä enää koe voimakkaita tunteita entistä puolisoasi kohtaan, tiedät päässeesi prosessissasi eteenpäin.

Loading ...

Muista

Vihantunne on ongelma, jos et pysty säätelemään sitä ja se purkautuu tuhoavaan käyttäytymiseen. Tällöin kannattaa hakea ulkopuolista apua.