Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä seksuaalisuuden termit tarkoittavat?

Seksuaalisuuteen liittyvät termit voivat olla vieraita, ja ne voivat mennä sekaisin ajatuksissa. Alla on avattu termejä, joita seksuaalisuuteen liittyy.

Seksuaalinen identiteetti

Persoonallinen seksuaalinen identiteetti sisältää monia ulottuvuuksia. Näitä ovat seksuaaliset tarpeet ja arvot sekä seksuaaliseen toimintaan ja kumppaniin liittyvät mieltymykset ja ilmaisun tavat.

Yksi osa seksuaalista identiteettiä on sosiaalinen seksuaalinen identiteetti. Siinä tärkeää on se, että ihminen kokee kuuluvansa ryhmään ja sen mukaiseen identiteettiin. Se on myös itsetunnon merkittävä osa.

Seksuaalisen identiteetin vakiintuminen

Seksuaalinen identiteetti vakiintuu vasta varhaisaikuisuudessa. Monilla on kuitenkin jonkinlainen käsitys seksuaalisesta identiteetistään nuoruusikään mennessä.

Kasvuympäristön normit sekä yhteiskunnassa vallitseva perhe- ja parisuhdekulttuuri saattavat viivästyttää identiteettityötä erityisesti silloin, jos seksuaalinen identiteetti poikkeaa enemmistöstä.

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee vetovoimaa emotionaalisesti ja/tai eroottisesti. Seksuaalisen suuntautumisen määrittelyyn vaikuttaa sekä oma että toisen henkilön sukupuoli.

Seksuaalisen suuntautumisen joustavuus

Seksuaalinen suuntautuminen ei ole joko–tai-ilmiö. Seksuaalinen mielenkiinto ja halu voivat muuttua iän, itsevarmuuden ja elämänkokemuksen myötä.

Joku saattaa kuvata olevansa pääsääntöisesti hetero, vaikka hänellä on myös seksuaalista kiinnostusta samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Ihminen voi siis joustaa seksuaalisessa suuntautumisessaan.

Ihmisellä on oikeus vapauteen valita oma seksuaalinen todellisuutensa loukkaamatta kuitenkaan muiden oikeuksia. Seksuaalinen suuntautuminen on yksilöllistä. Omaa mielenkiinnon, halun ja kiihottumisen joustovaraa on hyvä tarkastella rauhassa.

Sukupuoli

Nykykäsityksen mukaan hyvin harva ihminen edustaa yksiselitteisesti feminiinistä naista tai maskuliinista miestä. Sukupuoli on monimuotoinen, ja sillä on monia ilmenemistapoja. Sukupuoli on muun muassa biologinen ja juridinen kokemus.

Sukupuoli voi olla joko–tai, mutta se voi yhtä hyvin olla sekä–että. Oleellista on ihmisen oma kokemus sukupuolestaan.

Biologinen sukupuoli

Biologinen sukupuoli muodostuu geneettisestä, anatomisesta ja hormonaalisesta sukupuolesta. Sitä ei siis voi havaita vain silmin.

Ihminen voidaan myös sosiaalistaa sukupuoleen tai jopa kasvatuksella taivuttaa tiettyyn sukupuoleen. Nykykäsityksen mukaan tämä toiminta on kuitenkin eettisesti ja moraalisesti arveluttavaa.

Sosiaalinen sukupuoli

Sosiaalinen sukupuoli sisältää kokemukselliset, persoonalliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja juridiset ominaisuudet. Sosiaalisen sukupuolen ilmentäminen näkyy muun muassa rooleissa, pukeutumisessa ja eleissä. Sosiaalinen sukupuoli on ihmisen oma tapa tehdä itsensä sukupuoliseksi.

Juridinen sukupuoli

Juridinen sukupuoli muodostuu nimestä ja henkilötunnuksesta. Henkilötunnuksen perusteella voi syntyä myös eriarvoista kohtelua.

Muista

Omaa mielenkiinnon, halun ja kiihottumisen joustovaraa on hyvä tarkastella rauhassa.