Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Haittaavatko salaisuudet seksuaalisuuttasi?

Monilla ihmisillä on salaisuuksia, jotka liittyvät heidän seksuaalihistoriaansa tai muuhun henkilökohtaiseen historiaan. Salaisuudet voivat liittyä myös seksuaalisiin mieltymyksiin tai toiveisiin.

Salaisuuteen liittyy usein paljon tunteita. Salaisuus saattaa myös vaikuttaa elämänvalintoihin paljonkin.

Moni pelkää, että salaisuuden kertominen hajottaa suhteen. Niin voi käydä, mutta ei välttämättä. Useimmiten avoimuudella on myönteisiä vaikutuksia sekä omaan seksuaalisuuteen että mahdolliseen parisuhteeseen. 

Miksi salaisuus kannattaa avata?

Aina salaisuudet eivät vahingoita suhdetta. Salaisuuksien ylläpitäminen kuitenkin usein vie mahdollisuuden tuen ja avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Salaisuuden ylläpitäminen voi viedä myös mahdollisuuden kokea sen, että tulee hyväksytyksi omana itsenään

Salaisuuden avaaminen voi tehdä hankalat asiat ja tunteet ymmärrettävimmiksi. Salaisuuden avaaminen voi siten auttaa kestämään monia tunteita ja tilanteita, joita esimerkiksi parisuhteessa tulee eteen. Salaisuuden avaaminen voi auttaa kehittämään suhdetta uuteen, toivottuun suuntaan.

Toisinaan salaisuus on tärkeää avata seksuaalisen hyvinvoinnin tai traumasta toipumisen vuoksi. Siihen voi tarvita apua ja tukea.

Milloin ja mitkä asiat kannattaa kertoa?

Pitääkö omaan seksuaalisuuteen liittyvästä henkilökohtaisesta asiasta tai mieltymyksestä kertoa kumppanille? Jos täytyy, niin milloin? Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia.

Ehdottoman avoimuuden ja rehellisyyden vaatimusta ei voi soveltaa kaikkiin asioihin ja tapahtumiin. On myös huomioitava henkilö, jolle salaisuus avataan. Haluaako hän kuulla asian? Voiko hän pitää salaisuuden? Salaisuudesta kuuleminen voi olla raskasta sekä aiheuttaa ristiriitaisia tilanteita ja tunteita kuulijalle.

Seuraavan kysymysharjoituksen on tarkoitus auttaa sinua pohtimaan erilaisia salaisuuksia, mitä elämääsi on liittynyt.

Harjoitus: Pohdi elämäsi salaisuuksia

Tavoite

Ymmärrät, minkälaisia salaisuuksia elämääsi on liittynyt ja miten ne ovat sinuun vaikuttaneet.

Ohje

Lue alta löytyvät kysymykset. Pohdi niihin vastauksia mielessäsi tai kirjoita ne alta löytyviin laatikoihin.

Loading ...