Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder sexualitetstermerna?

Termer relaterade till sexualitet kan vara främmande, och de kan vara förvirrande. Nedan har vi definierat termer som rör sexualitet.

Sexuell identitet

Den personliga sexuella identiteten innehåller många dimensioner. Dessa inkluderar sexuella behov och värderingar, liksom preferenser och uttryckssätt relaterade till sexuell aktivitet och ens partner.

En aspekt av den sexuella identiteten är den sociala sexuella identiteten. Det viktiga här är att personen känner att hen tillhör en grupp och den identitet som motsvarar den. Det är också en viktig del av självkänslan.

Stabilisering av den sexuella identiteten

Den sexuella identiteten fastställs inte förrän i tidig vuxen ålder. Men många har en viss uppfattning om sin sexuella identitet i unga år.

Normerna i uppväxtmiljön och den rådande familje- och relationskulturen i samhället kan fördröja identitetsarbetet, särskilt om den sexuella identiteten skiljer sig från majoriteten.

Sexuell läggning

Sexuell läggning handlar om vem en person är känslomässigt och/eller erotiskt attraherad av. Definitionen av sexuell läggning påverkas både av det egna könet och av en annan persons kön.

Flexibilitet i den sexuella läggningen

Sexuell läggning är inte ett antingen/eller-fenomen. Sexuellt intresse och sexuell lust kan förändras med åldern, självförtroendet och livserfarenheten.

Någon kan beskriva sig själv som huvudsakligen heterosexuell, även om de också har sexuellt intresse för en person av samma kön. På så sätt kan en person vara flexibel i sin sexuella läggning.

En person har rätt till friheten att välja sin egen sexuella verklighet utan att kränka andras rättigheter. Den sexuella läggningen är individuell. Det är bra att undersöka flexibiliteten av sitt eget intresse, sin lust och upphetsning i lugn och ro.

Kön

Enligt den rådande uppfattningen representerar väldigt få människor entydigt en feminin kvinna eller en maskulin man. Kön är mångformigt, med många manifestationer. Kön är bland annat en biologisk och juridisk upplevelse.

Kön kan vara antingen/eller, men det kan lika gärna vara både-och. Det väsentliga är en persons egen upplevelse av sitt kön.

Biologiskt kön

Det biologiska könet bildas av det genetiska, det anatomiska och det hormonella könet. Det kan alltså inte observeras enbart med ögonen.

En person kan också socialiseras till sitt kön eller till och med uppfostras mot ett visst kön. Men enligt nuvarande uppfattning är denna verksamhet etiskt och moraliskt tvivelaktig.

Socialt kön

Socialt kön inkluderar erfarenhetsmässiga, personliga, sociala, kulturella och juridiska egenskaper. Uttrycket av socialt kön syns bland annat i roller, klädsel och gester. Det sociala könet är en persons eget sätt att ge sig själv ett kön.

Juridiskt kön

Juridiskt kön består av namn och personbeteckning. Ojämlik behandling kan också uppstå på basis av personbeteckningen.

Kom ihåg

Det är bra att undersöka flexibiliteten av sitt eget intresse, sin lust och upphetsning i lugn och ro.