Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä seksuaalisuus on?

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan. Seksuaalisuus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Se myös näyttäytyy eri ihmisten elämässä eri tavoin.

Seksuaalisuuteen kuuluvat seksuaalinen kehitys, seksuaalinen suuntautuminen, biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli sekä mahdollinen lisääntyminen.  

Seksuaalisuuden kokeminen ja ilmaisu 

Seksuaalisuutta voidaan kokea ja ilmaista monin eri tavoin: asenteissa, arvoissa, uskomuksissa sekä suhteessa itseen ja toisiin. 

WHO:n mukaan seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun vaikuttavat psykologiset, biologiset, kulttuuriset, sosiaaliset, poliittiset, historialliset, uskonnolliset, taloudelliset ja henkiset tekijät. 

Katso videolta, kun kliininen seksologi, psykoterapeutti Tarja Santalahti kertoo termeistä seksuaalisuus, seksi ja seksiäly. 

Seksuaalisuus osana minuutta 

Seksuaalisuus on osa minuutta. Se sisältyy käsitykseen omasta itsestä. Käsitykseen vaikuttaa vuorovaikutus, jota on ollut ja on muiden kanssa. 

Kokemusten vaikutus 

Vauvasta lähtien jokainen saa palautetta itsestään. Se, miten meitä on kohdeltu ja miten esimerkiksi kehoamme on kosketettu, on osa seksuaalista minuuttamme. 

Murrosikä on yksi erityisistä ajanjaksoista, joissa seksuaalisuus vaikuttaa voimakkaasti minuuteen.  

Roolit 

Seksuaaliseen minuuteen liittyy myös se, millaisia rooleja meille on annettu ja mitä rooleja olemme itse omaksuneet. Nämä roolit voivat liittyä ensisijaisesti joko seksuaalisuuteen tai muuhun elämään. Myös muun elämän roolit voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen. 

Seksuaalisuus osana minuutta on kehittyvä, kasvava ja moninainen ulottuvuus. Roolien vangiksi ei tarvitse jäädä. Toisinaan on tarpeellista pohtia omia tuntemuksia ja antaa itselleen tilaa tutustua uusiin asioihin. 

Seksuaalisuus osana parisuhdetta 

Seksi parisuhteessa on yksi tapa ilmentää seksuaalisuutta. Seksuaalinen hyvinvointi on usein osa onnellista parisuhdetta.  

Onnellisuuden ytimessä yhtenä osana on usein seksuaalinen halu ja sen kokeminen ja näyttäminen. Onnellisuuden eteen kannattaa tehdä hyviä valintoja ja päätöksiä.  

Toisaalta on tärkeä muistaa, että seksuaalisuuden merkitys ja tarve seksiin toimintana vaihtelee läpi elämän. Myönteinen kokemus omasta seksuaalisuudesta yksin ja toisen kanssa mahdollistaa nautinnon.  

Erilaiset tilanteet vaikuttavat 

Onko suhteessa jotakin sellaista, joka estää myönteisyyden kokemisen tai toisen lähellä olemisen? Miten voin säilyttää rajani suhteessa toiseen? Moni pohtii näitä kysymyksiä. 

Elämäntilanne, sairastuminen ja ikääntyminen voivat vaikuttaa parisuhteen seksuaalisuuteen ja seksiin. Seksuaalisuus on herkkä alue reagoimaan. Se paljastaa helposti niin hyvinvoinnin kuin huonovointisuudenkin myös parisuhteessa. 

Haasteet 

Seksin määrä ei ole mittari seksuaaliselle tyytyväisyydelle suhteessa. Merkityksellisempää on, kuinka tyydyttävää tai riittävää seksi on elämäntilanteeseen nähden.  

Kaikki kohtaavat enemmän tai vähemmän vaikeuksia seksin suhteen. Parisuhteessa ongelmat vaativat molemmilta vastuunottoa niiden hoitamisesta. Toimivaa ja turvallista seksisuhdetta kannattaa kannatella vaikeiden aikojen yli. 

Muista

Seksuaalisuus on osa minuutta. Käsitykseemme itsestämme vaikuttaa vuorovaikutus, jota on ollut ja on muiden kanssa.