Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä kaapista ulostulo tarkoittaa?

Kaapista ulostulo tarkoittaa yleisimmin tilannetta, jossa läheisille kerrotaan seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Ulostulo voidaan jakaa ulostuloon itselle ja ulostuloon muille. Käytännössä nämä vaiheet kulkevat usein rinnakkain. 

Ulostulon vaiheet 

Ulostulo on aina yksilöllinen. Eri vaiheiden peilaaminen omaan tilanteeseen saattaa olla hyödyllistä, vaikka vaiheet tulisivatkin esille omassa elämässä eri järjestyksessä tai jokin vaihe jäisi kokonaan pois.  

Myös muita kuin tässä mainittuja vaiheita voi olla. Ulostulo ei ole kertaluontoinen tapahtuma, vaan se toistuu uusissa tilanteissa läpi elämän. 

Ohittamisen vaihe 

 • Tunteet tiedostetaan, mutta niitä ei pidetä merkityksellisinä tai niitä ei hyväksytä. Tunteet pyritään sivuuttamaan. 

Havahtumisen vaihe 

 • Tunteet ja niihin liittyvät ristiriitaiset kokemukset tulevat voimakkaammin tietoisuuteen. 

Tiedon hankinnan vaihe 

 • Etsitään luotettavaa tietoa eri lähteistä. 

Haudutteluvaihe 

 • Harkitaan vaihtoehtoisia identiteettejä, sanoja ja määritelmiä. Pohditaan, miten ne sopisivat itselle. 

Vertaiskokemusten etsimisen vaihe 

 • Peilataan itseä muiden kokemuksiin esimerkiksi internetin ja kirjallisuuden avulla. 

Sinuiksi tulemisen vaihe 

 • Sisäinen jäsentely on kypsynyt, ja ihminen on valmis hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. 
 • On pyrkimyksiä tavata vertaisia tai hakeutua vertaisryhmiin. Tämä auttaa identiteetin jäsentämisessä. 

Muille ulostulon vaihe 

 • Harkitaan ulostuloa myös muille kuin itselleen. 

Sisäistymisen vaihe 

 • Seksuaali- tai sukupuoli-identiteetti rakentuu osaksi kokonaisvaltaista minäkuvaa. 
 • Ajattelu muuttuu voimavarakeskeiseksi mahdollisen aiemman ongelmakeskeisyyden sijaan. 

Tietoinen suojautumisen vaihe 

 • Voidaan suojata itseään harkitusti ja tilanteesta riippuen. 
 • Ei tarpeettomasti altisteta itseään eri elämäntilanteissa tai vaaratilanteissa. 

Muista

Ulostulo ei ole kertaluontoinen tapahtuma. Se toistuu uusissa tilanteissa läpi elämän.