Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Apua syrjintään ja kiusaamiseen

Pahimmillaan hetero- ja sukupuolinormatiivinen ajattelu voi johtaa syrjintään. Syrjityksi ja kiusatuksi tuleminen altistavat erilaisille mielenterveyden haasteille.

Ennakkoluulot saattavat näkyä esimerkiksi sukupuoleen tai seksuaalisen suuntautumisen ilmaisuun perustuvana syrjintänä opinnoissa tai työelämässä.

Syrjintä- ja kiusaamiskokemukset 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka painottaa kaikkien samanarvoisuutta. Se kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Mitä syrjintä on? 

Syrjintä on huonompaan asemaan asettamista. Se voi ilmetä esimerkiksi siten, ettei identiteetin mukaista olemassaoloa huomioida. Joskus se on vitsailuna ilmenevää häirintää.  

Syrjintä ei välttämättä ole tahallista. Joskus siihen puuttumisen kynnys on korkea, sillä puuttumisen voidaan pelätä pahentavan omaa tilannetta. Yhdenvertaisuuslaki kuitenkin velvoittaa edistämään yhdenvertaisuutta kaikissa yhteisöissä. 

Mitä voin tehdä? 

Syrjinnän kokemusten kanssa ei kannata jäädä yksin, vaikka ne saattavatkin lisätä yksinäisyydentunnetta. Kokemusten jakaminen voi tuoda helpotusta tähän tunteeseen. Jokainen on yhdenvertaisuuden arvoinen ja jokaisella on oikeus vaatia yhdenvertaista kohtelua. 

Harjoitus: Oma turvasuunnitelma

Tavoite 

Laadit itsellesi suunnitelman, jota noudatat, jos kohtaat syrjintää tai kiusaamista. 

Ohje 

Lue alta löytyvät kysymykset. Pohdi niihin vastauksia joko mielessäsi tai kirjoittaen alta löytyviin laatikoihin. 

  • Mistä tunnistan, että minua on syrjitty? 
  • Keneltä voin saada tukea, jos minua syrjitään? 
  • Kuka vastaa syrjintätilanteiden selvittämisestä koulussani, opiskelupaikassani, työpaikallani, ammattijärjestössäni tai harrastustoiminnassani? Etsi valmiiksi tällaisen henkilön yhteystiedot ja kirjoita ne ylös. 
  • Jos en tiedä, kuka vastaa syrjintätilanteiden selvittämisestä, mistä voin kysyä apua? 

Suunnitelmani syrjintätilanteen varalle

Loading ...