Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder att komma ut ur garderoben?

Att komma ut ur garderoben avser oftast en situation där man berättar för de närmaste om sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Man kan komma ut ur garderoben för en själv och för andra. I praktiken går dessa faser ofta hand i hand. 

De olika faserna i att komma ut 

Att komma ut ur garderoben är alltid en individuell upplevelse. Det kan vara nyttigt att reflektera kring de olika faserna när det kommer till din egen situation, även om de olika faserna sker i en annan ordning i ditt liv eller att en fas utelämnas helt.  

Det kan också finnas andra faser än de som nämns här. Att komma ut är inte en engångsföreteelse, utan den upprepas i nya situationer under hela livet. 

Ignorera-fasen 

 • Man är medveten om känslorna, men de anses inte vara viktiga eller de accepteras inte. Man försöker ignorera känslorna. 

Vakna upp-fasen 

 • Känslorna och de relaterade motstridiga upplevelserna blir allt starkare. 

Hämta information-fasen 

 • Man letar efter tillförlitlig information från olika källor. 

Fundera-fasen 

 • Man överväger alternativa identiteter, ord och definitioner. Man funderar på hur de skulle passa en själv. 

Söka kamratstöd-fasen 

 • Man återspeglar sig själv mot andras upplevelser, till exempel med hjälp av internet och litteratur. 

Acceptera-fasen 

 • Den inre struktureringen har mognat och personen är redo att acceptera sig själv som hen är. 
 • Man försöker träffa personer som upplever samma eller söka sig till kamratstödsgrupper. Detta hjälper till att strukturera identiteten. 

Kom ut till andra-fasen 

 • Man överväger att även komma ut till andra än sig själv. 

Den internaliserande fasen 

 • Den sexuella identiteten eller könsidentiteten blir till en del av helhetsbilden av sig själv. 
 • Tänkandet blir resursorienterat istället för ett tidigare eventuellt problemorienterat sådant. 

Skydda dig medvetet-fasen 

 • Man kan skydda sig eftertänksamt och beroende på situationen. 
 • Man utsätter sig inte i onödan för olika farliga situationer eller livssituationer. 

Kom ihåg

Att komma ut är inte en engångshändelse. Det upprepas i nya situationer under hela livet.