Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä sukupuolidysforia tarkoittaa?

Sukupuolidysforialla tarkoitetaan sukupuoliristiriidan aiheuttamaa pahaa oloa.

Sukupuoliristiriita 

Sukupuoliristiriita tarkoittaa kokemusta, jossa 

  • ihmisen sukupuoli-identiteetti on ristiriidassa hänen syntymässä määritetyn sukupuolensa kanssa 
  • oma sukupuoli-identiteetti ei vastaa muiden ihmisten näkemää sukupuolta 

Sukupuoliristiriitaan liittyvät kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. Ne voivat herätä eri elämänvaiheissa. 

Mitä on sukupuolidysforia? 

Monesti sukupuoliristiriitaan yhdistyy sukupuolidysforian kokemus. Se tarkoittaa sukupuoliristiriidasta aiheutuvaa voimakasta pahan olon ja ahdistuneisuudentunnetta. Pahimmillaan se heikentää hyvinvointia ja toimintakykyä. 

Kehodysforia ja sosiaalinen dysforia 

  • Kehodysforia tarkoittaa ahdistuksen-, inhon- ja vieraudentunnetta omia sukupuolitettuja kehon piirteitä kohtaan. Kehodysforia voi tuntua psyykkisenä kipuna ja vastenmielisyytenä omaa kehoa kohtaan. Jotkut kokevat kehodysforiaa herkemmin kuin toiset. Joskus kehodysforian kokemusta voi olla vaikea havainnoida tai määritellä. 
  • Sosiaalinen dysforia tarkoittaa ahdistuneisuuden- ja pahanolontunnetta, joka herää sosiaalisissa tilanteissa, joissa henkilö kokee tulevansa väärällä tavalla sukupuolitetuksi tai kohdatuksi. Tällaisiin tilanteisiin liittyy usein kokemus itsen ohittamisesta ja näkymättömäksi tekemisestä sekä yleisestä epämukavuudesta ja kiusallisuudesta. 

Aina sukupuoliristiriidan kokeminen ei tarkoita sitä, että kokisi myös dysforiaa. Nämä kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. 

Sukupuoleen liittyvä ahdistus 

Sukupuolitettuihin piirteisiin tai sosiaalisiin odotuksiin voi liittyä ahdistusta monesta eri syystä. Sukupuoliristiriidan lisäksi ahdistusta voivat aiheuttaa esimerkiksi ahtaat sukupuolinormit.  

Normit saattavat aiheuttaa sitä, että ihmisestä tehdään paikkansapitämättömiä oletuksia. Häntä saatetaan myös kohdella alentuvasti tai häiritä seksuaalisesti sukupuolensa vuoksi. 

Miten sukupuolidysforiaa hoidetaan? 

Jos dysforia aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta, hankaloittaa arkea ja heikentää toimintakykyä, on tärkeää löytää keinoja niin sosiaalisen dysforian kuin kehodysforiankin kanssa työskentelyyn.  

Sukupuolidysforian aiheuttamaa ahdistuneisuutta ja pahaa oloa voidaan hoitaa muun muassa psykoterapeuttisin, fysioterapeuttisin ja lääketieteellisin keinoin. 

Lääketieteelliset korjaushoidot 

Lääketieteellisiä keinoja tarvitaan silloin, kun on tarve muokata kehon piirteitä vastaamaan omaa sukupuolen kokemusta. Tällaisia keinoja ovat muun muassa hormonihoito ja leikkaushoidot.  

Kaikki sukupuoliristiriitaa kokevat eivät koe tarvitsevansa lääketieteellisiä korjaushoitoja. Heille dysforiaa lievittää sukupuoli-identiteetin ilmaisun muokkaaminen esimerkiksi pukeutumisella. 

Psykoterapia 

Psykoterapeuttisten keinojen käyttäminen sukupuolidysforian hoidossa tarkoittaa muun muassa erilaisten ahdistuksenhallintakeinojen hyödyntämistä. 

Dysforian kanssa selviämiseen vaikuttaa yleinen psyykkinen vointi. Psykoterapeuttisen työskentelyn tarkoituksena on oppia toimimaan ahdistuneisuuden kanssa sekä löytää keinoja tasapainoisen arjen ja elämän tueksi. 

Muista

Jos dysforia aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta, hankaloittaa arkea ja heikentää toimintakykyä, on tärkeää hakea apua.