Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. Sukupuolikokemus ja -normit

Oman sukupuolikokemuksen tutkiminen ei tapahdu irrallaan yhteiskunnan ja kulttuurin sukupuolille antamista merkityksistä.

Sukupuolinormatiivisuus vaikuttaa ajatteluun ja voi rajoittaa sitä turhaan. Tiukat normit voivat synnyttää kokemuksen siitä, että sukupuoli asettaa rajoja sille, kuinka on sallittua elää.   

Oman sisäistetyn arvomaailman tiedostaminen ja ymmärtäminen voi auttaa vapautumaan normien vallasta. Siten voi pyrkiä luomaan tutkivaa, arvostavaa ja hyväksyvää suhdetta itseen. Jokainen sukupuolikokemus on yhtä arvokas.  

Seuraavan harjoituksen avulla voit tutkia ja haastaa omia arvojasi. 

Harjoitus: Sukupuolinormien vaikutus minuun

Tavoite 

Hahmotat, millaisia asioita pidät hyvinä ja oikeina sekä millaisia väärinä. Tutkiskelet, voisiko näistä asioista ajatella toisin.  

Ohje 

Lue alta löytyvät kysymykset. Pohdi niihin vastauksia joko mielessäsi tai kirjoittaen alta löytyviin laatikoihin. Voit valita kysymyksistä ne, jotka sopivat omaan tilanteeseesi. 

  • Miten koen minulle syntymässä määritellyn sukupuolen? Onko siinä ollut jotakin hyvää?  Entä huonoa? 
  • Millaisia odotuksia muut asettavat minulle olettamansa sukupuolen perusteella?  
  • Millaisia odotuksia asetan itse itselleni syntymässä määritellyn sukupuolen perusteella? 
  • Onko jotakin, jonka en koe olevan minulle sallittua syntymässä määritellyn sukupuolen perusteella? Miksi? 

Yritä keksiä vähintään 8–10 vastausta.  

  • Millaisia vastauksesi ovat?
  • Painottuvatko ne hyviin vai huonoihin puoliin?
  • Mihin nämä arvokäsitykset pohjaavat?
  • Ovatko ne haastettavissa? 
Loading ...