Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä sukupuolen ilmaiseminen tarkoittaa?

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan kulttuurissamme esiintyviä tapoja ilmaista sukupuolta tietyillä tavoin. Sukupuolen ilmaisu on siis sellaista toimintaa, jolla ilmaisemme ympäristöllemme sukupuoltamme. Se voi tapahtua tietoisesti tai tiedostamatta.

Sukupuolen ilmaisu voi tarkoittaa esimerkiksi 

  • käyttäytymistapoja 
  • ulkonäköön, kuten vaatetukseen, liittyviä asioita 
  • puhetyyliä 
  • ilmeitä ja eleitä 

Feminiinisyys, maskuliinisuus ja androgyynisyys 

Sukupuolen ilmaisua tarkastellaan usein feminiinisyyden ja maskuliinisuuden kautta. Feminiinisyydellä ja maskuliinisuudella tarkoitetaan moninaista joukkoa erilaisia piirteitä, joiden ajatellaan olevan naisellisia tai miehisiä.  

Androgyynisyydellä taas tarkoitetaan sellaista sukupuolen ilmaisua, jossa yhdistyvät sekä maskuliiniset että feminiiniset piirteet. 

Feminiinisyys, maskuliinisuus ja androgyynisyys eivät ole automaattisesti sidoksissa sukupuoleen. Minkä tahansa sukupuolen edustaja voi ilmaista itseään feminiinisesti, maskuliinisesti tai androgyynisesti.  

Kulttuuri muovaa käsityksiä 

Feminiiniset ja maskuliiniset piirteet eivät ole yhtenäisiä tai selkeitä. Ne muodostuvat erilaisista luonteeseen, käyttäytymiseen ja ulkoiseen olemukseen liittyvistä piirteistä. Se, mikä milloinkin nähdään feminiinisenä, maskuliinisena tai androgyyninä, on kulttuuri- ja aikasidonnaista. 

Muista

Opimme ympäristöstämme ja vuorovaikutuksesta käsityksiä siitä, mikä on maskuliinista, feminiinistä tai androgyyniä.