Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. Millaiseksi koen itseni?

Edellä on käyty läpi sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin määrittelyä yleisellä tasolla. Nyt on aika pohtia, mitä tämä kaikki sinun kohdallasi tarkoittaa? Miten koet itse itsesi?

Ehkä et vielä tiedä, millaisin sanoin kuvaisit sukupuoltasi. Voit kuitenkin pysähtyä pohtimaan sen eri puolia. 

Mitä feminiinisyys ja maskuliinisuus on? 

Usein sukupuoleen yhdistetään käsityksiä maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. Se, mikä käsitetään maskuliiniseksi tai feminiiniseksi, riippuu kulttuurista.  

Feminiinisyys liitetään usein naiseuteen ja maskuliinisuus mieheyteen. On myös maskuliinisia naisia ja feminiinisiä miehiä. Ihmisissä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä puolia.  

Miten koen itseni? 

Feminiinisyys tai maskuliinisuus ei itsessään määrittele kenenkään sukupuolta. Nämä ominaisuudet liittyvät usein kuitenkin siihen, kuinka ihminen kokee oman sukupuolensa. 

Anna itsellesi lupa pysähtyä oman kokemuksesi äärelle ja kuunnella itseäsi. Kaikki ajatukset ja tunteet ovat sallittuja. Pyri muodostamaan ja säilyttämään uteliaan tutkiva ja ihmettelevä asenne omaa itseäsi ja kokemustasi kohtaan.

Seuraavien harjoitusten tarkoitus on auttaa pohtimaan omaa identiteettiäsi.  

Harjoitus: Feminiinisyyden ja maskuliinisuuden nelikenttä

Tavoite 

Tutkit omaa maskuliinisuuttasi ja feminiinisyyttäsi. Nelikentän avulla voit hahmottaa omaa kokemustasi feminiinisyyden ja maskuliinisuuden suhteen. 

Ohje 

Pohdi mielessäsi, mihin kohtaan kuviota asetut. Voit myös kirjoittaa asiasta alta löytyvään laatikkoon.  

Feminiinisyyden ja maskuliinisuuden nelikenttä

Kirjoita pohdintaasi

Loading ...

Harjoitus: Minä olen

Tavoite 

Ymmärrät, mitkä asiat ovat itsellesi tärkeitä ja tekevät sinusta sinut. Hahmotat myös näiden asioiden suhdetta sukupuoleesi. 

Ohje 

Kirjoita alta löytyvään laatikkoon itseäsi kuvaavia sanoja, adjektiiveja tai asioita.  

Kuvaa niiden kautta sitä, millaisena näet itsesi. 

Voit miettiä esimerkiksi: 

  • Millainen olen? Miten haluan tulla nähdyksi? 
  • Mistä pidän? Mistä en pidä?  
  • Mitkä ovat minulle tärkeitä asioita? 
  • Millaisia toiveita ja fantasioita tunnistan? Millaisia mielikuvia ajatuksiini nousee? 
  • Millaisia erilaisia rooleja minulla on elämässäni? Miltä nämä roolit tuntuvat? 
  • Minkä asioiden koen liittyvän sukupuoleeni? Miksi?

Millainen minä olen?

Loading ...

Muista

Kaikki ajatukset ja tunteet ovat sallittuja. Yksikään sukupuolikokemus ei ole toista arvokkaampi.