Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder könsuttryck?

Med könsuttryck avses de metoder med vilka könet uttrycks på vissa sätt i vår kultur. Könsuttryck är alltså den typ av handling med vilken vi uttrycker vårt kön till vår omgivning. Det kan ske medvetet eller omedvetet.

Könsuttryck kan till exempel syfta på: 

  • beteendemönster 
  • saker relaterade till utseendet, till exempel klädsel 
  • sätt att tala 
  • miner och gester 

Femininitet, maskulinitet och androgynitet 

Könsuttryck granskas ofta genom femininitet och maskulinitet. Med femininitet och maskulinitet avses en mångsidig samling olika egenskaper som anses vara kvinnliga eller manliga.  

Androgynitet däremot syftar på ett sådant könsuttryck som kombinerar både maskulina och feminina egenskaper. 

Femininitet, maskulinitet och androgynitet är inte automatiskt kopplade till kön. En företrädare för vilket kön som helst kan uttrycka sig feminint, maskulint eller androgynt.  

Kulturen formar uppfattningarna 

De feminina och maskulina dragen är inte enhetliga eller tydliga. De bildas av olika egenskaper som är relaterade till karaktär, beteende och utseende. Det som ses som feminint, maskulint eller androgynt vid en given tidpunkt är kulturellt och tidsbundet. 

Kom ihåg

Vi lär oss vad som uppfattas som maskulint, feminint eller androgynt från vår miljö och interaktion med andra.