Skip to main content

Hur få hjälp mot ensamhet?

Var och en kan genom små handlingar minska upplevelsen av ensamhet.

Var din egen bästa vän

Det är viktigt att kunna acceptera sig själv och vara sin egen bästa vän. Säg till dig själv "Jag är tillräckligt bra" eller "Jag tycker om mig själv." Om du tycker om dig själv och värdesätter dig själv är det mer troligt att även andra tycker om dig.

Att leva ensam kan också ses som en möjlighet, och för vissa är det ett medvetet val. En person som bor ensam har ofta mycket egen tid som kan utnyttjas. Du kan handarbeta, pyssla eller till exempel lära dig någon ny färdighet, såsom ett främmande språk.

Ge utlopp för din ensamhet

Berätta för dina närstående att du känner dig ensam. Du kan även prata med någon som befinner sig i en liknande situation (kamratstöd). Om det känns svårt att prata kan du skriva om ensamheten.

Genom att berätta eller skriva om din ensamhet känns det bättre och du kan även hitta sätt att lindra ensamheten.

Ta hand om dina närstående

Varje relation som ger dig kraft och får dig att må bra är viktig. Ta hand om dina relationer och håll aktivt kontakt med andra.

Tveka inte att vara den aktivare parten i relationer. Ibland har till exempel en pensionär mer energi att ta kontakt än personen som arbetar - trots detta kan relationen vara lika viktig för dem båda.

Öka mängden interaktion i din vardag

Om du ibland känner dig ensam eller vill ha fler sociala relationer kan följande frågor hjälpa dig att öka mängden social interaktion i din vardag.

  • Kontaktar jag personer som är viktiga för mig tillräckligt ofta?
  • I vilka sammanhang eller aktiviteter kan jag träffa nya bekanta?
  • Vilken typ av frivilligarbete kunde intressera mig?
  • Kan jag använda sociala medier för att upprätthålla gamla kontakter?
  • Hurdana relationer är viktiga för mig? Vad ger de mig?
  • Till vem vill jag skicka ett personligt vykort? Vad kunde jag skriva på det?

Knyt nya människorelationer

Ifall man upplever ensamhet är det viktigt att själv vara aktiv och söka andras sällskap, även om det kan kännas svårt.

Det är möjligt att knyta nya relationer under hela livet. Man kan hitta nya vänner bland annat via hobbyer. Fundera på vilka hobbyer du kunde prova på för att träffa likasinnade människor. 

Till exempel olika kulturevenemang, föreningsverksamhet, dagdanser, bokcirklar och olika idrottstillställningar är utmärkta tillfällen för att träffa nya personer.

Man kan även hitta nya bekantskaper via sociala medier och på olika diskussionsforum på nätet. Att förlita sig för mycket på den virtuella världen kan dock öka känslan av ensamhet ifall det leder till att umgänget ansikte mot ansikte minskar.

Ibland kan det ha gått flera år sedan man senast skapade nya relationer. Ifall man känner sig osäker så kan man alltid öva på att förbättra sina sociala färdigheter.

Att våga inleda diskussioner med nya människor förbättrar interaktionsförmågan och kan till och med leda till varaktiga bekantskaper. Genom att gå med i grupper med likasinnade personer kan man hitta trevligt sällskap – ibland kanske bara för den tid den gemensamma aktiviteten varar, men det kan även vara början på en vänskap.

Gör saker som ökar välbefinnandet

Ensamhet kan lindras genom att göra saker man gillar. Man behöver inte utföra alla aktiviteter i sällskap av andra  -  själva aktiviteten i sig kan öka välbefinnandet.

Förutom trevliga aktiviteter så kan man lindra ensamhet genom att bara tillbringa tid tillsammans med andra, även om inga relationer ens skapas.

Gör en lista över saker som ökar ditt välbefinnande. Lägg sedan listan på kylskåpsdörren så att du inte glömmer bort att göra saker som får dig att må bra.

Du kan dra dig till minnes alla de saker som tidigare har gett dig glädje och tillfredsställelse. Fundera också ut nya saker som du vill prova på. Försök att tänka på så många små saker som möjligt som du kan genomföra i din vardag.

Vänverksamhet och kamratstöd

Finlands Röda Kors ordnar vänverksamhet för människor i olika åldrar och i olika livssituationer på flera orter.

Via Mannerheims barnskyddsförbund kan du hitta en familjefadder.

Centralförbundet för de gamlas väl har vänkretsar som verkar på olika håll i Finland.

Via Helsingforsmissionen kan seniorer hitta tillfällig hjälp eller en mer långvarig vän. Man kan även ringa föreningens telefontjänst Aamukorva oberoende av var i Finland man bor.

Församlingarna ordnar familjeklubbar och vänverksamhet för personer i olika livssituationer. Be om mer information av diakoniarbetaren i din församling.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av