Skip to main content

Hur få hjälp mot ensamhet?

Var och en av oss kan genom små handlingar minska upplevelsen av ensamhet.

Var din egen bästa vän  

Det är viktigt att acceptera sig själv och vara sin egen bästa vän. Säg till dig själv "jag är tillräckligt bra" eller "jag tycker om mig själv." Om du tycker om dig själv och värdesätter dig själv är det mer troligt att andra också tycker om dig.  

Att leva ensam kan också ses som en möjlighet, och för vissa är det ett medvetet val. En person som bor ensam har ofta mycket egen tid som kan utnyttjas. Du kan handarbeta, pyssla eller till exempel lära dig någon ny färdighet, såsom ett främmande språk.  

Ge utlopp för din ensamhet  

Berätta för de närstående om din ensamhet. Det kan också underlätta att berätta för någon i samma sits. Om det verkar svårt att prata, skriv om ensamheten.  

Genom att berätta eller skriva känns det bättre och du kan även hitta sätt att lindra ensamheten.  

Ta hand om dina närstående  

Varje relation som ger dig kraft och får dig att må bra är viktig. Ta hand om dina relationer och håll aktivt kontakt.  

Tveka inte att vara den aktivare parten i relationer. Ibland har till exempel en pensionär mer kraft att ta kontakt än en arbetande person. Ändå kan relationen vara lika viktig för dem båda.  

Öka interaktionen i din vardag 

Om du känner dig ensam ibland eller vill ha fler sociala relationer kan följande frågor hjälpa dig att öka den sociala interaktionen i din vardag.  

  • Kontaktar jag personer som är viktiga för mig tillräckligt ofta?  
  • I vilka sammanhang eller aktiviteter kan jag träffa nya bekanta?  
  • Vilken typ av frivilligarbete kan vara intressant för mig?  
  • Kan jag använda sociala medier för att upprätthålla gamla kontakter?  
  • Hurdana relationer är viktiga för mig? Vad ger de mig?  
  • Till vem vill jag skicka ett personligt vykort? Vad skulle jag skriva på det?  

Knyt nya människorelationer  

För en människa som upplever ensamhet är det viktigt att själv vara aktiv och söka andras sällskap, även om det kan kännas svårt.  

Det är möjligt att knyta nya relationer under hela livet. Man kan hitta nya vänner bland annat via hobbyer.  Fundera genom hurdana hobbyer du skulle kunna träffa likasinnade människor. 

Till exempel olika kulturevenemang, föreningsverksamhet, dagdans, bokcirklar och olika idrottstillställningar är bra platser att skapa nya relationer.  

Sociala medier och till exempel olika diskussionsforum erbjuder också sätt att hitta nya bekantskaper. Att förlita sig för mycket på den virtuella världen kan dock öka känslan av ensamhet om umgänget ansikte mot ansikte minskar på grund av det.  

Vad gör man vid svaga sociala färdigheter? Ibland kan det vara år sedan du senast skapade nya relationer. Man kan alltid förbättra sina sociala färdigheter.  

Att starta en konversation med nya människor övar interaktionsförmågan och kan också ge överraskande varaktiga bekantskaper. Genom att gå med i grupper med likasinnade människor kan du hitta trevligt sällskap – ibland kanske bara för den tid den gemensamma aktiviteten varar, men ibland kan till och med vänskap uppstå.  

Gör saker som ger dig välbefinnande 

Ensamhet kan lindras genom att göra saker du gillar. Du behöver inte ha sällskap för alla aktiviteter, utan själva aktiviteten ger redan i sig välbefinnande.  

Ensamhet kan lindras inte bara genom trevliga aktiviteter, utan också bara genom att tillbringa tid tillsammans med människor, även om inga relationer ens skapas.  

Gör en lista över saker som ger dig välbefinnande. Lägg sedan listan på kylskåpsdörren så att du inte glömmer den.  

Du kan dra dig till minnes alla de saker som tidigare har gett dig glädje och tillfredsställelse. Fundera också ut nya saker som du vill prova. Försök att tänka på så många små saker som möjligt som du kan genomföra i din vardag. 

Vänverksamhet och kamratstöd 

Finlands Röda Kors ordnar vänverksamhet för människor i olika åldrar och i olika livssituationer på flera orter. 

Genom Mannerheims barnskyddsförbund kan du hitta en familjefadder. 

Centralförbundet för de gamlas väl har vänkretsar som verkar på olika håll i Finland. 

Via Helsingforsmissionen kan seniorer hitta en fast vän eller tillfällig hjälp. Man kan ringa föreningen Aamukorvas telefontjänst var som helst i Finland.  

Församlingarna ordnar också familjeklubbar och vänverksamhet för personer i olika livssituationer. Fråga mer av diakoniarbetaren i din församling. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?  

Symtomtest

Med hjälp av en symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av