Skip to main content

Hur hjälper man en person med ångest?

Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur ångesten känns och hur länge hen har känt ångest. Lyssna på din närstående öppet och utan att döma.

Närma dig, bedöm och hjälp i krissituationer

 • Berätta för din närstående att du är orolig för hen. Fråga hur ångesten känns och hur länge hen har känt ångest.
 • Välj en lämplig tid och plats. Se till att ni båda känner er trygga och bekväma. Respektera integriteten och förtroligheten.
 • Om din närstående är självdestruktiv eller våldsam ska du ringa 112.

Lyssna öppet och utan att döma

 • Ställ frågor och lyssna på din närstående.
 • Upprepa det du hört och kontrollera om du förstod rätt.
 • Var uppmärksam på ditt kroppsspråk, din hållning och ögonkontakten.
 • Ha tålamod, även om hen verkar otydlig eller förvirrad, upprepar saker eller talar långsammare än vanligt.
 • Uppmana inte din närstående att bara rycka upp sig eller muntra upp sig utan ta hens känslor på allvar.
 • Kritisera inte och visa inte din eventuella frustration.
 • Undvik gräl.
 • Ge också plats för pauser och tystnad.

Ge stöd och information

 • Behandla personen som behöver hjälp med respekt och uppskattning.
 • Ge hopp om att det blir bättre och erbjud praktisk hjälp. Stöd personen så länge det behövs.
 • Om din närstående vill ha information kan du hänvisa hen till tillförlitlig information.
 • Att återhämta sig från ångest kräver att man ställs inför situationer som orsakar ångest. Ibland kan närstående, utan att inse det, hjälpa personen att undvika svåra situationer. Din uppgift är att hjälpa din närstående att stå ut med och hantera dessa situationer.

Stärk din närståendes stödnätverk

Att dela sina egna erfarenheter med personer som har gått igenom detsamma kan hjälpa. Din närstående kan till exempel delta i en kamratstödsgrupp. Familj och vänner är också en viktig källa till stöd. Återhämtningen sker snabbare med hjälp av ett stödnätverk.

Uppmuntra att söka professionell hjälp

Det lönar sig att söka professionell hjälp när ångesten har pågått i flera veckor och påverkar din närståendes vardag.

Du kan uppmuntra din närstående att söka hjälp. Du kan berätta för din närstående vilka alternativ det finns för att söka hjälp. Till exempel hälsocentralen eller företagshälsovården kan hjälpa. Uppmuntra din närstående att vara uthållig.

Om din närstående inte vill ha hjälp kan du ta reda på om det finns en specifik anledning till det. Att prata om rädslor eller föreställningar kan sänka tröskeln för att söka professionell hjälp. Om din närstående fortfarande inte vill ha hjälp kan du berätta att du stöder hen i att söka hjälp ifall hen ändrar sig.

Det är bra att söka hjälp i ett tidigt skede

Att söka hjälp i ett tidigt skede lönar sig. Ju tidigare man får hjälp, desto snabbare återhämtar man sig. Om behandlingen dröjer kan det försvåra till exempel studierna eller arbetet och ha en negativ inverkan på personens sociala relationer. Det kan även öka risken för depression och missbruksproblem.

Du kan också uppmuntra din närstående att bekanta sig med egenvårdsprogrammet för ångest.

 Videon (2:20) nedan erbjuder ett exempel på hur man kan hjälpa en person som upplever panik eller ångest.

När och var kan man få hjälp?

Uppmuntra din närstående att söka hjälp med låg tröskel.

Hjälp av yrkesperson

En yrkespersons hjälp behövs framför allt ifall de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar och stöder. I allmänhet försöker man också tillsammans hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Du kan söka hjälp till exempel via

 • hälsocentralen
 • skolhälsovården eller studerandehälsan
 • företagshälsovården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av