Skip to main content

Att må dåligt

Vad är det som händer om du ofta eller ihållande känner att du mår dåligt? Det kan finnas många orsaker till att du mår psykiskt dåligt. Det kan till exempel vara en reaktion på att något dåligt har hänt eller ett tecken på att du behöver något som saknas i ditt liv.

Vad är att må dåligt?

Känslor av alla slag är en del av livet. Alla upplever ibland svåra känslor. Det enklaste sättet att beskriva hur man mår är att säga att man känner att man mår dåligt eller känner sig illa till mods.

Ibland känner man att man mår dåligt för att man inte har lust att göra någonting alls, att allting irriterar en eller att det känns som om man vill dra sig tillbaka för sig själv.

Vad beror det på?

Att må dåligt kan bero på många saker. Ibland beror det på att något tråkigt har hänt. Å andra sidan kan det vara en mental signal om att något saknas i ditt liv. Du kan till exempel sakna vänner, drömmar eller till och med lite lugn tid för dig själv.

Det kan behövas lite detektivarbete för att ta reda på precis vad som ligger bakom ditt dåliga mående. Men låt dig inte avskräckas. Att tänka på det kan hjälpa dig att hitta sätt att må bättre.

Ibland kan det bero på att du inte har kommit ihåg att ta hand om kroppens behov, t.ex. att sova tillräckligt, äta regelbundet eller röra dig utomhus. Det är svårt att vara på gott humör när man är trött eller hungrig.

Känslorna känns i kroppen 

Olika känslor känns på olika ställen i kroppen. De påverkar också kroppen på olika sätt. Vissa har lättare att identifiera och ange känningarna i kroppen. För andra är det svårare. 

Till exempel kan spänning få hjärtat att slå hårdare och tillfredsställelse kan få musklerna att slappna av. Vissa beskriver ångest som en tryckande känsla i bröstet. Sorg kan däremot beskrivas som en känsla av tomhet. 

 

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Beteende

Ett exempel på hur tankar, känslor och handlingar påverkar varandra 

 • Känsla: Venni har ångest 
 • Fysiska känningar: Hen märker detta genom att hens händer darrar och det klämmer i bröstet. 
 • Tankar: Venni borde gå ut med kompisarna, men hen är rädd att det ytterligare ökar ångesten. 
 • Handling: Hen bestämmer sig för att stanna hemma. 
 • Tankar: Venni får en känsla av att hen inte duger till något. 
 • Känsla: Nästa gång kompisarna ber Venni komma ut får hen genast ångest. 

Det finns ett syfte med känslor

Syftet med känslor är att styra mänsklig aktivitet. Känslor uppstår inte av en slump.  

Människan söker sig till sådant som ger positiva känslor. Människan söker sig också bort från sådant som ger negativa känslor.  

Det är alltid viktigt att lyssna på sina känslor. Känslorna är viktiga meddelanden om de egna behoven och önskemålen. 

Samtidigt är det bra att komma ihåg att känslor ibland kan vara så kallade falska larm. De kan till exempel berätta om smärtsamma upplevelser från det förflutna eller om att man har misstolkat händelser.  

Kom ihåg

Känslor är inte samma sak som handlingar. Att känna sig arg är inte samma sak som att utföra aggressiva handlingar. Vid ångest kan man också fundera om någon situation verkligen bör undvikas eller om det bara känns så.  

Du har rätt att känna alla känslor. Man kan inte välja sina känslor, men nog sina handlingar. 

Känslor går över med tiden 

Även svåra känslor kommer att gå över med tiden. Ingen känsla varar för evigt. 

Det går inte att bara bestämma sig för att sluta känna något. Däremot kan du göra det lättare att hantera känslan genom olika metoder.  

Kom ihåg

Det är bra om du har mer än ett sätt att hantera svåra känslor. Olika sätt passar för olika situationer. Om man alltid försöker undvika svåra känslor växer de i styrka snarare än avtar.  

Hur vet jag när jag behöver hjälp?

Även om svåra känslor är en del av livet kan de ibland bli outhärdliga eller bli kvar orimligt länge. Det lönar sig att söka hjälp om du känner att ditt liv begränsas av ditt dåliga mående eller om du har svårt att känna positiva känslor.

Sök hjälp om

 • du ständigt mår dåligt 
 • svåra känslor begränsar ditt liv 
 • du lider av långvarig sömnlöshet 
 • du upplever långvarig stress  
 • du är helt utmattad 
 • du känner dig hopplös eller har självdestruktiva tankar 
 • du har svårt att känna välbefinnande.

Du kan vända dig till din egen hälsovårdscentral eller till studerande- eller företagshälsovården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

   Du kanske också är intresserad av