Skip to main content

Elbehandling för hjärnan 

Elbehandling för hjärnan, alltså ECT-behandling, är en effektiv och väl beprövad vårdform. Vården påverkar bland annat ämnesomsättningen i hjärnan och halterna av signalsubstanser. 

När används elbehandling?  

Elbehandling kan lindra symtomen på ett antal psykiska störningar. Främst används elbehandling för att behandla svår depression när det inte verkar som att läkemedel hjälper, eller om patienten uppvisar psykotiska symtom eller självmordstankar. 

Särskilt vid depression med psykotiska symtom är elbehandling effektivare än någon annan vårdform. Av dessa patienter har över 80 procent nytta av elbehandling. 

Elbehandling kan också användas bland annat i vården av bipolär sjukdom och schizofreni.  

Vad är elbehandling?  

Vården ges vid en separat neuromodulationsenhet eller vid någon annan behandlingsenhet på sjukhus. På plats under behandlingen är förutom patienten åtminstone ECT-skötaren eller -läkaren, anestesiläkaren som ansvarar för narkosen samt den vårdare som ansvarar för uppföljningen efteråt.

Patienten sövs ner under behandlingen för att inte känna smärta. Man leder ström till huvudet i några sekunder, vilket skapar en elektrisk urladdning i hjärnan.

Behandlingen ges vanligtvis 2–3 gånger i veckan totalt cirka 4–16 gånger. Ibland fortsätter elbehandlingarna som underhållsbehandling, varvid patienten kommer för en behandling exempelvis med 2–4 veckors mellanrum. Vårdplanen görs alltid individuellt och patientens tillstånd följs upp.

Elbehandling kan genomföras både för patienter som är hemma och patienter som är i avdelningsvård.

Har elbehandlingen några biverkningar?  

Efter en elbehandling kan man ha huvudvärk och känna sig trött. Det kan också vara problematiskt med närminnet och att lära sig något nytt.   

Minnesproblemen kan vara en tid, men de blir ändå bättre senast ett par månader efter att vården avslutats. Elbehandlingar orsakar inga strukturella förändringar i hjärnan.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av