Skip to main content

Elbehandling för hjärnan (ECT)

Elbehandling för hjärnan (ECT-behandling) är en effektiv och väl beprövad vårdform. Vården påverkar bland annat ämnesomsättningen i hjärnan och halterna av signalsubstanser.

När används elbehandling?

Elbehandling kan lindra symtomen vid flera olika psykiska störningar. Elbehandling används främst för att behandla svår depression då läkemedlet inte hjälper tillräckligt, eller om patienten uppvisar psykotiska symtom eller har självmordstankar.

Särskilt vid depression med psykotiska symtom är elbehandling effektivare än någon annan vårdform. Av dessa patienter har över 80 procent nytta av elbehandling.

Elbehandling kan också användas bland annat i vården av bipolär sjukdom och schizofreni.

Vad är elbehandling?

Vården ges vid en separat neuromodulationsenhet eller vid någon annan behandlingsenhet på sjukhus. På plats under behandlingen är förutom patienten åtminstone en ECT-skötare eller -läkare, en anestesiläkare som ansvarar för narkosen samt den skötare som ansvarar för uppföljningen efteråt.

Patienten sövs ner under behandlingen för att inte känna smärta. Man leder ström till huvudet i några sekunder, vilket skapar en elektrisk urladdning i hjärnan.

Behandlingen ges vanligtvis 2–3 gånger i veckan, totalt cirka 4–16 gånger. Ibland fortsätter elbehandlingen som underhållsbehandling, varvid patienten kommer för en behandling exempelvis med 2–4 veckors mellanrum. Vårdplanen görs alltid individuellt och patientens tillstånd följs upp.

Elbehandling kan genomföras både för patienter som får avdelningsvård och öppenvård.

Har elbehandlingen några biverkningar?

Efter en elbehandling kan man ha huvudvärk och känna sig trött. Man kan även ha problem med närminnet (korttidsminnet) och det det kan vara svårt att lära sig något nytt.

Minnesproblemen kan vara en tid, men de avtar oftast senast ett par månader efter att vården avslutats. Elbehandlingar orsakar inga strukturella förändringar i hjärnan.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av