Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Medvetenhet i vardagen

Har det någonsin hänt dig att du har kört förbi den korsning med bilen som du skulle svänga vid? Eller har du glömt om du stängde av kaffekokaren när du lämnade hemmet? I dessa ögonblick kan du agera som på autopilot.

Man kan leva sitt liv på autopilot utan att vara närvarande i stunden. Man har hela tiden tankar som man inte är medveten om.

Hur hjälper medvetenhet?

På autopilot reagerar man lätt och automatiskt på stimuli. Tankar, känslor, händelser och kroppsliga känningar kan utlösa tidigare inlärda beteende- eller tankemönster. De kan vara skadliga och leda till stress, ångest eller depression.

När du blir medveten om dina tankar, känslor och kroppsliga känningar kan du stoppa gamla beteenden och välja hur du agerar.

Övning: Gör vardagliga sysslor medvetet

Mål

Du lär dig att vara närvarande i nuet.

Anvisning

Att göra vardagliga sysslor medvetet är ett sätt att stänga av autopiloten och bli medveten om detta ögonblick.

Det rekommenderas att göra övningen varje dag i minst en vecka.

Välj en daglig syssla och gör den medvetet, stund för stund. Lägg märke till alla detaljer du observerar. Den vardagliga sysslan kan vara vilken som helst, till exempel

 • att stiga upp ur sängen på morgonen
 • att borsta tänderna
 • att duscha
 • att diska
 • att äta
 • att promenera
 • att köra bil eller cykla
 • att ta ut soporna
 • att shoppa

Om du till exempel väljer att diska, bli medveten om alla detaljer när du diskar, till exempel

 • vattnets temperatur
 • vattnets kontakt med din hud
 • kärlens färger och former
 • hur kärlen känns i din hand
 • diskmedlets doft
 • skummets sammansättning

Observera att du inte nödvändigtvis behöver göra något nytt när du gör dina mindfulness-övningar. Du måste bara göra det på ett nytt sätt. Gör det så att du är medveten om det du gör. Var närvarande i stunden.

Du kan skriva upp de tankar som övningen väcker hos dig

Loading ...

Kom ihåg

Automatiska beteende- och tankemönster kan vara skadliga och leda till stress, ångest eller depression.