Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Medveten närvaro kallas också mindfulness och den innebär att du riktar uppmärksamheten på just det aktuella ögonblicket.

Medveten närvaro och acceptans

Medveten närvaro och acceptans är målet med mindfulness-övningarna som undervisas i detta program. 

Erfarenheter som observerats i mindfulness-övningar är till exempel

 • Vilka känningar har du i kroppen?
 • Vad förnimmer dina sinnen just nu?
 • Vilken typ av känslomässigt tillstånd är du i?
 • Vad tänker du på?

Vid medveten närvaro iakttar du dina upplevelser precis som de är. Du värderar dem inte och försöker inte ändra på dem.

Medveten närvaro 

 • lägger grunden för förmågan att uppfatta och identifiera känslor och tankar, 
 • hjälper dig att skilja mellan yttre händelser och dina egna tankar och känslor samt 
 • ger nödvändig distans och minskar intensiva känslomässiga tillstånd. 

Medveten närvaro lägger grunden för självreglering och själviakttagelse. Medveten närvaro gör det också möjligt att utsätta dig för de tankar och känslor som du upplever som skrämmande. 

Medveten närvaro och acceptans är medvetenhet som uppnås genom att avsiktligen och utan att döma uppmärksammar saker som de är i nuet.

Genom övningarna i detta program lär du dig

 • medveten närvaro och acceptans i nuet
 • att vara istället för att göra
 • att släppa saker
 • koncentration
 • att ta hand om dig själv

Du kan gå igenom hela programmet eller bara välja det innehåll och de övningar som verkar mest användbara för dig.