Skip to main content

Egenvårdsprogram

Handlingsplan som stöd för humöret

När humöret sjunker är det svårt att upprätthålla aktiviteter som ger en styrka. För dessa stunder är det bra att göra upp en handlingsplan som också tar hänsyn till en sinnesstämning där du inte känner för att göra någonting.

Handlingsplan för ett sjunkande humör

Övningen av medveten närvaro hjälper dig att identifiera den kritiska stunden, då det interna talet kan locka dig till att avstå från trevliga aktiviteter. När du blir medveten om denna situation kan du välja att agera annorlunda. När humöret sjunker är det viktigt att ställa frågan ”vad behöver jag just nu?”.

När du märker att nedstämdheten tar över, gör så här:

  • Ta en andningspaus, till exempel med hjälp av avslappningsövningar.
  • Fråga dig själv: ”Vad behöver jag just nu?” eller ”Hur kan jag bäst ta hand om mig själv just nu?”.
  • Välj något att göra: gör något trevligt eller något som ökar din känsla av kontroll över livet.
  • Handla medvetet – fäst hela din uppmärksamhet på det du håller på med.

Övning: Handlingsplan för ett sjunkande humör

Mål

Gör en handlingsplan för de ögonblick när du märker nedstämdhet.

Anvisning

Svara på frågorna. Skriv en handlingsplan baserat på dina svar.

Loading ...