Skip to main content

Egenvårdsprogram

11. Observera ditt humör

När humöret går ner kan livet bli begränsat. De saker som ger välbefinnande minskar och dagarna fylls med belastande aktiviteter.

Utmattningsspiral

Det händer ofta för samvetsgranna människor att ansvaret ökar och tiden för uppgifterna tas från aktiviteter som ger nöje. När livet smalnar ökar också depressionssymtomen gradvis. Detta kan beskrivas med utmattningsspiralen:

Utmattningsspiral

När utmattningen ökar, ökar även olika symtom, såsom hopplöshet, glädjelöshet, irritabilitet, fysiska symtom, trötthet och sömnstörningar.

Första symtomen på sjunkande humör

Med den här övningen lär du dig att identifiera när ditt humör börjar sjunka. Du överväger också vad du kan göra för att förbättra situationen.

Övning: Första symtomen på sjunkande humör

Mål

Du lär dig identifiera vad som kan få ditt humör att sjunka.

Anvisning

De saker som gör att humöret sjunker kan vara yttre faktorer, till exempel saker som händer dig och livshändelser. De kan också vara inre faktorer som tankar, oro, känslor eller minnen.

Speciellt om ditt humör har varit lågt under en lång tid tidigare kan de faktorer som orsakar en nedgång i humöret vara mycket små och till synes harmlösa saker.

Ta en stund att tänka på svaren på följande frågor och skriv ner dina svar.

Loading ...