Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Positiva och negativa händelser

Att tillåta och acceptera en känslomässig upplevelse hjälper en att distansera sig från tankar som upprätthåller en negativ cirkel.

Människans psyke är benäget att tänka på just det som vi försöker undvika. Undvikande lönar sig inte heller, eftersom de saker vi undviker inte går att möta, utmana eller lösa. Något vi undviker kan bli att störa oss.

Positiva och negativa händelser

Nedan följer två övningar som hjälper dig att observera vad som händer i ditt liv, liksom din egen inställning och reaktion på dem.

Övning: Kalender över trevliga händelser

Mål

Du lär dig att observera de positiva saker som händer i ditt liv.

Anvisning

Gör observationer av trevliga händelser i det ögonblick då de inträffar. Frågorna nedan hjälper dig att fokusera på detaljerna i upplevelsen.

Exempel

Tisdag 16.8.2022
Jag var ute och rastade hunden på morgonen. Jag stannade till på stranden en stund för att titta på soluppgången.

Jag märkte att jag log, min andning jämnades ut och axlarna slappnade av. Jag kände njutning, lugn, förnöjsamhet och ro.

Jag tänkte: ”Vilken vacker soluppgång”, ”Hunden verkar också njuta av att vara utomhus”, ”Det är underbart lugnt här så här tidigt på morgonen”, ”Vanligtvis känns det tråkigt att rasta hunden på morgonen, men idag är det skönt när soluppgången är så vacker och jag har tid att stanna och beundra den en stund”.

Obs!

Denna dagboksövning kräver en längre uppföljningsperiod. Vi rekommenderar att du gör övningen i till exempel anteckningarna i din mobiltelefon, ett häfte eller PDF-mallen som du hittar i slutet av uppgiften.

Nedan ser du frågorna i dagboken och ett exempel på hur dagboken kan se ut.

Frågor:

 • Anteckna datumet
 • Beskriv situationen eller händelsen.
 • Kroppsreaktioner: Beskriv i detalj hur din kropp kändes under upplevelsen.
 • Känslor: Vilka sinnesstämningar och känslor var förknippade med upplevelsen?
 • Tankar: Hurdana tankar märkte du?
 • Reflektioner: Vad tänker du på nu när du skriver ner dina observationer?
Exempel på dagboksövning.

Övning: Kalender över jobbiga händelser

Mål

Du lär dig att observera de negativa saker som händer i ditt liv.

Anvisning

Gör observationer av negativa eller otrevliga händelser i det ögonblick då de inträffar. Frågorna nedan hjälper dig att fokusera på detaljerna i upplevelsen.

Exempel

Torsdag 18.8.2022

Jag väntade hemma på en installatör som skulle fixa min internetanslutning som inte fungerar. Jag insåg att jag blir försenad från ett viktigt möte på jobbet.

Det bultade i tinningarna och jag kände spänning i nacke och axlar. Jag gick nervöst fram och tillbaka. Jag kände mig irriterad, frustrerad och hjälplös.

Jag tänkte: ”Det är alltid problem med internet”, ”Är det det här de menar med service?”, ”De bär inget ansvar, för de har monopol”, ”Just det här mötet på jobbet skulle ha varit viktigt för mig”, ”Jag hoppas att jag inte snart behöver uppleva den här situationen igen”.

Obs!

Denna dagboksövning kräver en längre uppföljningsperiod. Vi rekommenderar att du gör övningen i till exempel anteckningarna i din mobiltelefon, ett häfte eller PDF-mallen som du hittar i slutet av uppgiften.

Nedan ser du frågorna i dagboken och ett exempel på hur dagboken kan se ut.

Frågor:

 • Anteckna datumet
 • Beskriv situationen eller händelsen.
 • Kroppsreaktioner: Beskriv i detalj hur din kropp kändes under upplevelsen.
 • Känslor: Vilka sinnesstämningar och känslor var förknippade med upplevelsen?
 • Tankar: Hurdana tankar märkte du?
 • Reflektioner: Vad tänker du på nu när du skriver ner dina observationer?
Exempel på dagboksövning.