Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar tankar och känslor varandra?

Ofta är det svårt att skilja åt händelser och tolkningarna av dem. Psyket fungerar som en slags berättare som tolkar vad det ser och upplever på sitt eget sätt. Den inre rösten för fram en berättelse och kopplar tolkningar till händelser som orsakar och upprätthåller känslomässiga reaktioner.

Tankar är övertygande, så vi tror på dem. Du kan distansera dig från dina tankar genom att behandla dem som händelser i ditt psyke som inte nödvändigtvis är fakta. Detta påverkar också de känslor och beteenden som tanken skapar.

Tankar skapar känslor

Föreställ dig att du går runt på stan och plötsligt ser en vän. Du blir glad och ska precis hälsa på honom. I samma ögonblick tittar han på dig, reagerar inte och fortsätter att gå. Vilka tankar väcker det hos dig? Vilka känslor? Vad skulle du göra?

Om din inre röst har dömande eller kritiska tolkningar av situationer, är dina känslomässiga reaktioner sannolikt också mer negativa. Så småningom börjar du betrakta tolkningarna som sanningen. Du kan till och med automatiskt leta efter bevis som bekräftar att tankarna är sanna och ignorera motbevis. Sådant tänkande kan till och med leda till depression med tiden.

Bedömning av sanningsenligheten av tankar

Om du märker att rösten inom dig skapar tankar såsom ”ingen bryr sig om mig”, ”jag förtjänar ingenting gott” eller ”jag klarar inte av någonting”, lönar det sig att uppmärksamma dessa tankar och inse att de bara är tankar, inte fakta.

Du kan utmana och ifrågasätta tankarna genom att leta efter bevis både för och emot dem. Låt oss till exempel ta tanken ”ingen bryr sig om mig”. Under en vecka kan du samla på bevis som bekräftar att denna tanke är sann, och bevis som bekräftar att tanken är osann. Det är sannolikt att du hittar åtminstone några bevis som talar för att det inte är ett faktum.

Förhållningssättet till tankar

Förutom att utmana innehållet i tankarna finns det ett annat alternativ: att ändra sitt förhållningssätt. Man kan lära sig att se tankar som händelser i psyket. Det låter enkelt, men är mycket svårt i praktiken, eftersom tankar åtföljs av starka känslor.

Känslor skapar tankar

Ovan beskrevs det hur tankar är förknippade med känslor. Det är viktigt att förstå att känslor också ger upphov till tankar. Händelser får olika tolkningar beroende på vilket humör du har vid tidpunkten för händelsen, dvs. vilken typ av känslomässigt sammanhang du befinner dig i.

Exempel

Föreställ dig att du precis kommer från din chef och har fått positiv respons av chefen. Du är glad. Du möter en arbetskamrat som inte säger hej, utan går förbi dig och ser upptagen ut. Vilka tankar väcker situationen hos dig?

Låt oss ändra situationen lite. Föreställ dig nu att du precis kommer från din chef och har fått negativ respons av chefen. Du är ledsen. Du möter en arbetskamrat som inte säger hej, utan går förbi dig och ser upptagen ut. Vilka tankar väcker den här situationen?