Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Lär dig att acceptera dina upplevelser

Att acceptera upplevelsen är vägen till att befria sig från lidande. Det innebär att lägga märke till upplevelsen som den är – utan att döma eller värdera den eller försöka bli av med den.

På detta sätt kan du försöka förhålla dig på ett annat sätt till upplevelser som kräver din uppmärksamhet och dina resurser.

Övning: Studera svårigheter (27:53)

Mål

Du lär dig att tillåta obehagliga minnen eller upplevelser och att acceptera de tankar och känslor som är förknippade med dem som de är.

Anvisning

Sätt dig på en stol, kudde eller pall. Hitta en ställning som uttrycker vakenhet och närvaro. Inspelningen tillsvidare på finska, men mycket snart kan du också lyssna på övningen på svenska. 

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.
  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor. 
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.    

Inspelningen finns också som text.

Audio file