Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen hittar du olika övningar.  Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de lämpligaste för dig själv.  

Du kan gå tillbaka till övningarna i lämpliga situationer. Du når materialet dygnet runt, oavsett var du är.

Förhoppningsvis hittade du åtminstone några favoritövningar. Det bästa är om du hittade både en övning som du vill göra regelbundet och en övning som du kan använda i svåra stunder. 

Vi rekommenderar att du gör övningarna regelbundet varje dag, även om det bara är 10 minuter åt gången.

Aktiv övning ger resultat

  • Det är bra att göra övningar dagligen och ibland flera gånger om dagen.
  • Det är viktigt att träna regelbundet i minst 2–3 veckor.

Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.    

Genom repetition lär du dig att använda färdigheter efter behov när du känner att ångestsymtomen är på väg.