Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Stretchnings- och andningsmeditation

Med hjälp av mindfulness-färdigheter kan du uppfatta kopplingar mellan kropp och psyke. När du blir medveten om kroppsliga känningar kan du påverka dem, och därigenom även psyket.

Ta itu med problemet med hjälp av kroppen

Till exempel en deprimerad person försöker lösa sin depression genom tankar. Det fungerar sällan och kan förvärra situationen.

Istället för att försöka lösa känslomässiga problem genom att tänka, kan du sätta kroppsliga känningar i centrum för din uppmärksamhet. Du kan lyssna på kroppens budskap och påverka dina känslor genom kroppsliga känningar.

Övning: Stretchnings- och andningsmeditation (35:56)

Mål

Du lär dig att rikta uppmärksamheten på de känslor som stretching och andningen skapar i din kropp.

Anvisning

I denna guidade meditation gör du enkla stretchningsövningar stående. Sedan övergår vi till sittande meditation.

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.
  • Det är viktigt att göra övningen regelbundet i minst 2–3 veckor. 
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.   

Inspelningen finns också som text.

Audio file