Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I naturen är förhållandena gynnsamma för att lugna ner sig, få nya krafter och vara närvarande. Skogen är en lämplig plats för att öva mentala färdigheter. Följande skogssinne-övningar som utvecklar mindfulness-färdigheter passar alla.

Målet med skogssinne-övningarna är att hitta regelbundna välbefinnandevanor som passar den egna vardagen.

Övningarna utvecklar dina mindfulness-färdigheter. De kombinerar skogens naturliga hälsoeffekter med välbefinnandeeffekterna av att öva mentala färdigheter

Om du vill kan du skriva ut övningarna eller ta en skärmdump av dem.

De skogssinne-övningar som valts ut för denna del är från boken Metsämieli — Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin.