Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Fäst dig med alla dina sinnen

Känslan av brådska i vardagen lockar till snabba reaktioner. Rastlösheten tar lätt över. Även i stressfria stunder kan det vara svårt att få tankarna att lugna sig.

Genom denna övning lär du dig att fokusera din uppmärksamhet och skjuta upp tankar som flödar i ditt psyke.

Övning (5 min)

  1. Stanna upp i naturen och se dig omkring. Vilken typ av träd och växter ser du?
  2. Välj ett träd eller en växt som intresserar dig. Fäst hela din uppmärksamhet på det.
  3. Följ först långsamt objektets konturer med blicken.
  4. Använd en stund på att titta på den högsta delen av ditt objekt. Titta sedan på de delar som ansluter det till marken.
  5. Följ sedan ytan på ditt objekt med blicken.
  6. Fäst blicken på en detalj och låt alla sinnen vila i dess former.
  7. Andas lugnt. Känn hur budskapen som förmedlas av dina sinnen om detaljerna i ditt objekt kompletterar och fördjupar varandra.
  8. Tacka dig själv för att du gav dig själv denna tid för att stanna upp.
  9. Fortsätt din färd med nya krafter.