Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är psykiskt välbefinnande?

Det psykiska välbefinnandet är en del av människans allmänna välbefinnande. Du kan sköta om ditt psykiska välbefinnande och stärka dina egna resurser.

Psykiskt välbefinnande förknippas ofta med begrepp som lycka, ett gott liv, psykisk balans. Psykiskt välbefinnande betyder ändå inte att livet skulle vara helt fritt från ångest, otillräcklighet, nedstämdhet eller till och med psykiska störningar.

Alla möter med- och motgångar i sina liv. Ingen kommer undan problem i relationen eller med pengar, skolpress, stress på jobbet, förluster och avståenden. Dessa omständigheter kan rubba det psykiska välbefinnandet, men de förstör det inte.

Hur kan vi stärka vårt psykiska välbefinnande?

Alla har en kropp och en själ , och det är bra att se till att båda mår bra. De är inte heller separata från varandra.

Om du sover för lite, glömmer att äta på dagen eller hoppar över motion under en lång tid märker du det sannolikt först på att du är trött och irriterad och allt går fel. Genom att ta hand om de behov din kropp har tar du alltså samtidigt hand om ditt psykiska välbefinnande.

En viktig del av det psykiska välbefinnandet är att du känner igen dina egna känslor, hittar ord för dem och ger uttryck för dem. Att ta hand om sociala relationer och dela glädje och sorg med nära och kära förbättrar också livskvaliteten.

Du kan också sköta om ditt psykiska välbefinnande genom att gå i skolan eller jobba, eftersom dessa sysslor medför rytm och rutin i vardagen. Härnäst tar vi upp andra faktorer som främjar ditt psykiska välbefinnande i vardagen.