Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Veckostigen

Årstidernas rytm har fått mindre betydelse hos människor som bor i staden. När du rör dig i naturen är din kropp och ditt psyke bättre i kontakt med naturens kretslopp.

Med den här övningen upptäcker du vad årstiderna betyder för dig.

Övning (10–40 min)

  1. Gå varje vecka längs en skogsstig eller en led i parken som du gillar. Observera hur årstiden påverkar naturen och dig.
  2. Vad har förändrats i naturen sedan förra veckan? Vilka detaljer lägger du märke till?
  3. Vad kommer nästa vecka att föra med sig? Har tussilagon redan slagit ut, börjar bladen i träden redan bli gula, och så vidare.
  4. Vilken typ av kontinuitet och hoppfullhet märker du i naturens kretslopp?