Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vardagliga val som stöd för psykiskt välbefinnande

Nu kan du stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kan ändra på för att orka mer? 

Välbefinnande i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet.När man mår bra går också vardagen smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dagsrytm hälsan.  

Aktivitet

Olika typer av aktiviteter ökar känslan av att ha kontroll över livet och främjar välbefinnandet. Dina aktiviteter behöver inte vara något stort. Grundläggande vardagliga aktiviteter, som matlagning, motion, städning och att ta hand om sig själv, är alla exempel på aktiviteter.  

  • Att klara av de grundläggande aktiviteterna skapar en rytm i vardagen och ger välbefinnande nästan utan att vi märker det.  
  • Att vara en del av en arbets- eller studiegemenskap samt att ha sociala relationer ger innehåll i livet. 
  • Motion och andra hobbyer ger välbefinnande.  

Det är bra att aktiviteterna är i balans med ens egna resurser, talanger och möjligheter. Känner du att du har tillräckligt med meningsfulla aktiviteter i din vardag? Om du svarade "nej", fundera på vilken typ av aktivitet du skulle vilja lägga till i ditt liv.  

Kom ihåg

Kroppen påverkar psyket och psyket påverkar kroppen. När du tar hand om din fysiska hälsa tar du också hand om ditt psykiska välbefinnande!